Tjänsten Landsförfrågan är en del av utvecklingssatsningen Samordnade studieförfrågningar som drivs av organisationen Kliniska studier Sverige, ett samarbete mellan Sveriges sex samverkansregioner med finansiering och stöd från Vetenskapsrådet. Organisationen har en nod i varje region. Där finns personal som kan hjälpa till med alltifrån utbildning och studieplaneringen till kontakt med experter och infrastruktur, och svar på studieförfrågningar.

När en studie planeras av en så kallad sponsor – ett företag, en akademisk grupp eller en enskild prövare – behövs information om var det kan finnas deltagare till studien, om den är kompatibel med svenska behandlingsriktlinjer, vilken prövare och klinik som har kompetens att genomföra studien och var det finns lämplig utrustning. Det har länge varit känt att processen för detta i Sverige är komplicerad. Det innebär både merarbete för de kliniker som ska svara på frågorna, och en risk för att sponsorer vänder sig till andra länder istället.

Abraham Mellkvist-Roos
Abraham Mellkvist-Roos

En enda ingång för frågor till hela landet

En projektgrupp inom Kliniska studier Sverige har utvärderat situationen genom bland annat intervjuer med företag och kliniker, och föreslagit en rad åtgärder. Landsförfrågan var en av dem. Tjänsten bygger bland annat på erfarenheter från Storbritannien och Danmark som har liknande system.

– Noderna inom Kliniska studier Sverige tillhandahåller nu både tjänsten Landsförfrågan och en tjänst för klinikförfrågningar, vilket innebär att sponsorer kan nå ut med studieförfrågningar till det svenska sjukvårdssystemet via en ingång. Kliniska Studier Sverige har också tagit fram ett strukturerat svarsformulär för att effektivisera processen kring landsförfrågningar, säger Abraham Mellkvist-Roos som är projektledare för utvecklingssatsningen Samordnade studieförfrågningar.

När en fråga kommer in till noderna kommer de att erbjuda svar från minst en prövare i landet, men det kan också bli flera.

– När vi arbetade med att ta fram tjänsten framhöll företagen att det absolut inte skadade med flera svar. Det händer att prövarna i svaren anmäler intresse för att delta i studien, och att de ger övergripande synpunkter på till exempel studiedesignen. Det kan förstås vara värdefullt för sponsorn, säger Abraham Mellkvist-Roos.

Karolina Antonov
Karolina Antonov

Framgång kräver snabbhet – och aktiva företag

På LIF intygar analyschef Karolina Antonov att den nya tjänsten är mycket välkommen.

– Det här är så väldigt efterfrågat och det är roligt att det är på plats nu. Bland våra medlemsföretag har en nationell ingång för studieförfrågningar varit en av de mest eftersökta möjligheterna. Alla regioner gör att vi har ett väldigt mångsidigt hälso- och sjukvårdssystem, och det är värdefullt att kunna gå till ett enda ställe och få kontakt med alla potentiella prövare, säger Karolina Antonov.

Hon betonar att det nu är viktigt att noderna har klinikerna med sig i arbetet och klarar att hålla korta handläggningstider för att Sverige ska kunna hävda sig i den globala konkurrensen.

– Men själva vill vi också jaga på våra medlemmar lite, se till att de sprider ordet i sina organisationer. Det gäller att inte bara fortsätta i gamla hjulspår utan börja använda Landsförfrågan systematiskt. Då blir regionerna snabbt varma i kläderna, och det blir förstås lättare för dem att tillsätta resurser för något som faktiskt används, säger Karolina Antonov.

Samtidigt fortsätter arbetet inom Samordnade studieförfrågningar. Bland annat planeras i framtiden ett digitalt system som ska matcha prövare och kliniker när en studie planeras.