I princip dagligen publiceras nyheter kring forskning och olika initiativ för att få fram medicinska behandlingar mot coronasmittan. LIFs forskningsöversikt syftar till att ge en bred överblick över det som nu sker inom branschen, menar Anders Blanck, vd för LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

– Informationsflödet kring coronaforskning är massivt, samtidigt som uppgifter av mer tveksam trovärdighet florerar. Vi vill bidra med en mer samlad och relevant information om forskningsläget inom läkemedelsbranschen, säger Anders Blanck.

Anders Blanck, vd för LIF.
Anders Blanck, vd för LIF.

Forskningsöversikten utgörs av en infografik med uppgifter om de läkemedelssubstanser som just nu testas i kliniska läkemedelsprövningar på personer som insjuknat i covid-19 världen över, samt uppgifter om olika vaccinprojekt. Infografiken förklarar också varför nya vacciner mot viruset kommer att dröja, och illustrerar hur utvecklingsarbetet med nya vacciner går till.

– Samtidigt som vi inser att det finns högt ställda förväntningar på att det kommer fram medicinska lösningar på coronasmittan, är det viktigt att vi inser att det här är forskningsprojekt. Innan sjukvården på bred front kan sätta in olika behandlingar måste de kunna visa dokumenterad effekt och patientsäkerhet, säger Anders Blanck.

Peter Leander, kommunikationschef på LIF.
Peter Leander, kommunikationschef på LIF.

Enligt Peter Leander, kommunikationschef på LIF, ska forskningsöversikten uppdateras kontinuerligt:

– Jag ser vår sammanställning av pågående forskning och utveckling av läkemedel och vacciner i kampen mot coronaviruset som samhällskritisk information som vi kontinuerligt måste uppdatera för att tillmötesgå det enorma informationsbehov som finns hos allmänheten och medier, säger Peter Leander.

– Vår ambition är att kontinuerligt uppdatera infografiken, och vi är tydliga med att det är just en lägesbild. Vi anger tydligt vilken dag den uppdaterats, och vi gör inga som helst anspråk på att infografiken är heltäckande, säger Peter Leander.