Hjärtmuskelinflammation hos unga män är en sällsynt biverkan av två covid-vacciner. FoHM pausade användningen av ett vaccin redan i höstas när de preliminära resultaten kom. Nu är den nordiska studien avslutad.

De första rapporterna om myokardit, hjärtmuskelinflammation, efter vaccination kom från Israel våren 2021. På svenska Läkemedelsverket följde man rapporteringen och började också samla in information från grannländerna. Eftersom det handlade om så få fall totalt tog Läkemedelsverket initiativ till en studie som omfattade patienter i hela Norden. Förutom den svenska myndigheten medverkade Statens Serum Institut i Danmark, Folkhelseinstituttet i Norge och Institutet för hälsa och välfärd i Finland, som alla gjorde analyser i sina nationella befolkningsregister och vaccinations- och hälsodataregister. Sammanlagt ingick drygt 23 miljoner nordiska medborgare.

Rickard Ljung
Rickard Ljung

– För Comirnaty och Spikevax kunde vi då se en ökad risk för inflammation i hjärtmuskeln och hjärtsäcken hos unga, framför allt hos unga män. Comirnaty gav en fem gånger förhöjd risk, Spikevax en femton gånger förhöjd risk. Men det är väldigt ovanliga tillstånd så riskökningen innebar någonstans mellan 4 och 28 extra fall per 100 000 vaccinerade, berättar Rickard Ljung, läkare och professor i epidemiologi vid Läkemedelsverket och ansvarig för studien.

Slutresultaten är nu publicerade i den vetenskapliga tidskriften JAMA Cardiology. Redan under studiens gång presenterades preliminära data för svenska Folkhälsomyndigheten och internationella myndigheter, och som en följd av det beslutade Folkhälsomyndigheten i oktober 2021 att pausa användningen av Spikevax för personer under 30 års ålder.

Vanligaste biverkningarna är lindriga

Av de som drabbades av hjärtmuskelinflammation efter vaccinationen var det ingen under 40 som avled, och studien visade att sjukdomen inte var allvarligare än när man får den av andra orsaker än vaccination. Den genomsnittliga vårdtiden var fyra eller fem dagar.

Hjärtmuskelinflammation kan också inträffa som en följd av covid-19-infektion, men då drabbar den främst äldre.

– Vi har gjort en analys även av det och sett att åldersgradienten går åt andra hållet: risken sjunker ju yngre du är. Efter vaccination var risken tvärtom högst för de yngsta, säger Rickard Ljung.

Läkemedelsverket fortsätter nu att närmare studera riskerna och sambanden, och hur det går för dem som drabbats. Vad gäller covid-vaccinerna i övrigt så är de absolut vanligaste biverkningarna av lindrigt slag, som svullnad och ömhet vid injektionsstället, feber och allmän sjukdomskänsla.

– Det har också kommit en del rapporter om neurologiska symtom som en mycket sällsynt biverkan, bland annat ensidig ansiktsförlamning. Den sortens biverkningar brukar förekomma i liten grad vid både infektioner och vaccinationer av alla typer, säger Rickard Ljung.

Menstruationsrubbningar utreds

I övrigt konstaterar han att det alltid kan uppstå ovanliga tillstånd som behöver utredas, men att det hittills oftast gått att slå fast att sådant som rapporterats som möjliga biverkningar är lika vanligt bland ovaccinerade som bland vaccinerade.

– Vi på Läkemedelsverket publicerade till exempel nyligen en kort vetenskaplig artikel om att risken för blindtarmsinflammation inte ökar efter vaccination.

Läkemedelsverket följer också andra myndigheters och forskares rapportering internationellt om biverkningar av de nya vaccinerna. Enligt Rickard Ljung är främsta fokus nu, utöver hjärtmuskelinflammation, frågan om eventuella menstruationsrubbningar efter något av mRNA-vaccinerna.

– Det kan vara oregelbundna blödningar, extra rikliga, eller blödningar hos kvinnor som redan genomgått klimakteriet. Läkemedelsverket har fått in ett stort antal rapporter om menstruationsrubbning som misstänkt biverkan efter vaccination. Det är inte färdigutrett ännu utan där pågår en del utredningar och studier, säger Rickard Ljung.