Alexander von Gabain
Alexander von Gabain
Den 25 augusti 2014 började Alexander von Gabain arbeta på en nyinrättad tjänst som vicerektor för innovation och samverkan med näringslivet på Karolinska Institutet, KI. Alexander von Gabain har en lång mångskiftande karriär inom forskning, utbildning och företagsutveckling inom life science. Vid sidan av sitt nya uppdrag vid KI har han en professur i Wien på kvartstid och inom inkubatorn INITS (Innovation into business), som driver företagsutveckling i Wien. Han doktorerade i molekylärbiologi vid universitetet i Heidelberg och fortsatte med sin forskarutbildning vid Stanford University Medical Center. Under 1980- och 1990-talen var han verksam vid Umeå universitet och KI samt rådgivare till läkemedels- och bioteknikföretag. Hans forskning har lett till både vetenskapliga artiklar, böcker och patent. Åren 1993-1998 ledde han institutionen för mikrobiologi vid universitetet i Wien och tog initiativ till ett partnerskap med läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim. 1998 grundade han vaccintillverkande företaget Intercell AG och var VD tills företaget introducerades på börsen. Företaget gick senare samman med Valneva som finns på börserna i Paris och Wien.

Med om att starta 140 företag

Som ansvarig för företagsinkubatorn INITS har han medverkat till att mer än 140 företag har bildats. År 2008 valdes Alexander von Gabain in i styrelsen för EIT, European Institute of innovation and technology. Åren 2011-2014 var han dess ordförande. EIT är en investeringsfond som under de närmaste sju åren har en budget på 2,8 miljarder euro. – Jag är verkligen glad över att Alexander von Gabain återvänder till KI och det här uppdraget som är mycket viktigt för oss och för Sverige. Han kommer tillsammans med våra forskare och alla samarbetspartner stärka innovationskraften och omsätta den i företagsutveckling och i hälso- och sjukvården, säger Anders Hamsten, rektor för KI.

Bild

Alexander von Gabain. Foto: Andi Bruckner (omfattas inte av CC. All rights reserved)