Carol Tishelman
Carol Tishelman
Wallenbergägda Investor avsätter tio miljoner kronor under en femårsperiod till en ny professur i innovativ vård och omsorg med placering vid KI, Karolinska Institutet. Den nye professorn Carol Tishelman, sedan 2006 professor i omvårdnad vid KI, ska förena uppdraget med klinisk tjänstgöring som universitetssjuksköterska på Karolinska Universitetssjukhuset. Antalet äldre i samhället växer kraftigt liksom behovet av komplexa vård- och omsorgsbehov. Patienter och anhöriga ställer högre krav och vill påverka både valet av vård- och omsorgsgivare och vårdens/omsorgens innehåll och kvalitet. För att möta ökade krav behövs nytänkande. Den nya professuren innebär en koppling mellan Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset och Medical Management Centrum vid KI.

Går över de traditionella gränserna

– Det som är spännande med den här professuren är att den även överbryggar de traditionella gränserna mellan vård och omsorg. Jag är särskilt intresserad av är att förbättra vården i livets slutskede, oavsett om man dör i hemmet, på akutsjukhus eller i äldreboenden. För att förbättra vården behöver vi nya former för samarbete mellan patienterna, deras närstående och oss som arbetar inom vården, säger Carol Tishelman i ett pressmeddelande. Investors donation på tio miljoner kronor fördelas över fem år. Karolinska Universitetssjukhuset finansierar en del av Carol Tishelmans kliniska arbete och Karolinska Institutet står för lokaler, administration och finansiering av en forskartjänst i den forskargrupp som skapas för professuren. Stockholms stad bidrar med pengar till en doktorandtjänst. Investor vill bidra till att sprida kunskap om nytänkande och produktivitetsutveckling som är nödvändigt för att samhället ska kunna möta framtidens krav på sjukvård och omsorg i världsklass, säger Investors vd Börje Ekholm i en kommentar.

Bild

Carol Tishelman. Foto Stefan Zimmerman. CC.