Life-Sciencesatsning3-4År 2010 bildades SciLifeLab som ett samarbete mellan Karolinska institutet, Stockholms universitet, Kungliga tekniska högskolan och Uppsala universitet. På tisdagen offentliggjordes att staten tillför ett nationellt perspektiv på samarbetet. Det nya nationella forskningsinstitutet får namnet Sweden science for life laboratory, SciLifeLab. Utöver statliga forskningspengar tillkommer även anslag från dels AstraZeneca, dels tre forskningsstiftelser inom Wallenbergsfären, bland annat Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. – Vi har höga ambitioner. SciLifeLab kan samla de skarpaste hjärnorna och lägga grunden till nya, stora genombrott, sade utbildningsminister Jan Björklund på presskonferensen den 3 april där satsningen presenterades. Han trodde att institutet inom några år skulle omsätta 1 miljard kronor årligen. Redan 2013 kan det handla om mer än en halv miljard. – Men det finns inga garantier, utan omfattningen beror på hur många attraktiva projekt som forskarna kan frambringa, betonade Jan Björklund. Dock informerades om en del pengar på presskonferensen. Peter Wallenberg Jr. utlovade 220 miljoner kronor till tekniklaboratorier som ska stärka SciLifeLab. Och Anders Ekblom, VD för AstraZeneca Sverige, berättade om ett samarbetsavtal med institutet som innebär att AstraZenecas avsikt är att investera i forskningsprojekt av storleken 5-10 miljoner dollar (motsvarande cirka 33-66 miljoner kronor) årligen under fem år. Anders Ekblom underströk att stora läkemedelsföretag omstruktureras forskningsmässigt och letar nu efter forskargrupper med hög kvalitet världen över. Företaget har redan mer än 200 samarbeten på gång i Sverige. Han tillade att denna satsning inte har något samband med nedläggningen av företagets forskningsenhet i Södertälje. – Vi ser SciLifeLab som en bra möjlighet i en global konkurrens där vi kan tänkas stödja en del forskning. Det vi är ute efter är att hitta grundbiologi för att förstå sjukdomars uppkomst och nya möjligheter att behandla dem. En förutsättning är att vi kan hitta bra projekt, sade han. Harriet Wallberg-Henriksson, rektor för Karolinska institutet var glad på presskonferensen: – Visionen när vi startade SciLifeLab 2010 var att bli världsledande inom medicin, hälsa, skogsbioteknik och miljö. Med den nya unika satsningen kan visionen uppnås, sade hon. Även om SciLifeLab är en nationell resurs ska institutet även bli en angelägenhet för landstingen, industrin och forskningen. Utöver det finns också ett större perspektiv. – Det här kan bli en magnet som attraherar även internationella aktörer, sade Harriet Wallberg-Henriksson.

Läs mer:

Regeringens pressmeddelande Webbsändning från presskonferensen SciLifeLabs hemsida

Bild

Skärmklipp från presskonferensen på regeringen.se