Stefan Oldmark
Stefan Oldmark
Kan smarta telefoner och appar till dem revolutionera både framtidens kliniska prövningar av nya läkemedel och ge sjukvården helt nya metoder att följa upp sina patienter i realtid? Frågeställningen kan nog för många fortfarande verka hissnande, men uppenbart är att det faktum att allt fler människor världen över använder smarta telefoner som dessutom blir allt mer kraftfulla för varje år när nya modeller lanseras. Det blir allt mer uppenbart att den gamla modellen för utveckling av nya läkemedel med randomiserade dubbelblinda studier med tiotusentals deltagare inte är gångbar när det gäller att utvärdera dagens och morgondagens läkemedel. Idag utvecklas smala läkemedel för små patientgrupper – vilket är en konsekvens av de senaste decenniernas medicinska forskning. Det vi förr betraktade som en sjukdom är i själva verket tio eller fler olika liknande sjukdomar som kräver olika behandlingsalternativ. Antalet patienter per sjukdom blir därmed färre och om man ändå fortfarande skulle rekrytera tiotusentals patienter för en studie skulle det ta orimligt lång tid – och för vissa sjukdomar skulle det inte vara praktiskt möjligt.

Hälsa möter IT

Detta är en del av bakgrunden till ett välbesökt lunchmingelmöte som läkemedelsföretaget MSD anordnade den 1 oktober 2015. Temat var ”Hälsa möter IT” och en av talarna var Stefan Oldmark, som arbetar på IT-företaget Apple. Stefan Oldmark konstaterade att det finns 700 miljoner människor som använder företagets telefon iPhone. Enligt en prognos kommer totalt mer än 1,4 miljarder smarta telefoner säljas i år i världen och den siffran förväntas öka ytterligare de närmaste åren. Antalet presumtiva användare av medicinska appar är alltså mycket stort. Under senare år har det lanserats många appar för olika telefonfabrikat som kan registrera hälsodata. Det finns mer än 900 appar som bygger på Apples HealthKit som är ett ramverk för utveckling av hälso- och fitnessappar. Det finns journalsystem i USA som kan tanka in data från sådana appar om användaren tillåter det.

ApparApp-ramverk för klinisk forskning

Apple har också lanserat ett ResearchKit som är tänkt att användas för utveckling av appar för forskningsändamål och som deltagare i studier kan ladda ner till sin smarta telefon. – Det är en öppen plattform, ett ramverk som man kan bygga medicinska appar på. Och plattformen har en öppen källkod som kan användas även för utveckling av appar för andra telefoner än våra, sade Stefan Oldmark. I traditionella kliniska prövningar lämnar deltagaren uppgifter sällan, kanske inte ens varje månad under de år prövningen pågår. Men med smarta telefoner öppnas en möjlighet att data kan skickas från patienten varje sekund dygnet runt om det är önskvärt, exempelvis för registrering av hjärtverksamhet.

Samtycke, datainsamling och kommentarer

ResearchKit består av tre moduler. Den första är för informerat samtycke där användaren godkänner att data skickas in till forskningsprojektet hen deltar i. Den andra modulen samlar in olika data. Det kan vara data som registreras av inbyggda sensorer i telefonen men också sådana som kommer från separata instrument som exempelvis analyserar ett blodprov. I den tredje modulen kan användaren delta i enkäter och självskattningar av hur man mår etc. Inledningsvis har Apple tillsammans med forskningsinstitutioner deltagit i utveckling av fem appar (se ovan) för att testa plattformen: för Parkinsons sjukdom, diabetes, astma, bröstcancer och hjärt-kärlsjukdom. Fortsättningsvis ska inte Apple ägna sig åt utveckling av forskningsappar utan överlåter det till forskare, sjukvården och företag. – Det är också viktigt att påpeka att Apple inte samlar in några hälsodata. Data stannar i telefonen hos användaren och det är användaren och forskaren som kommer överens om hur data ska delas. Detta lägger vi oss inte i, sade Stefan Oldmark.

Bilder

Stefan Oldmark. Foto: Sten Erik Jensen (CC BY-NC-ND 3.0) Appar baserade på ResearchKit. Skärmdumpar från Apples hemsida (omfattas inte av CC. All rights reserved)