Susanne Lindqvist och Olle Hernell, två av Lipums grundare.

För Lipums del handlar det om att utveckla läkemedel mot kroniska inflammationer och med primärt fokus på barnreumatism (JIA, juvenil idiopatisk artrit).

– Vi har en unik approach med blockering av ett kroppseget protein, BSSL, för att bromsa eller till och med häva ett sjukdomsförlopp. Arbetet har växt fram från forskning inom pediatrik vid Umeå universitet, säger vd Einar Pontén.

EU-finansieringen omfattar 2,2 miljoner Euro och ska täcka 70 procent av kostnaderna för övergången till klinisk fas där Lipums terapeutiska antikropp används för behandling av exempelvis reumatism och inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).

– Vi kan se en verkningsmekanism som är användbar för ett brett spann av inflammatoriska sjukdomar men med kanske allra störst nytta för barnpatienter med JIA. Det ger också utsikter att få status som särläkemedel, eftersom det rör sig om en förhållandevis liten patientgrupp, säger Einar Pontén.

Företaget bildades 2010

Allt tog dock sin början inom ett annat forskningsfält. När en forskargrupp i Umeå under professor Olle Hernell upptäckte BSSL (bile salt-stimulated lipase) skedde det inom ramen för studier kring spädbarns näringsupptag.

– Det upptäcktes också att proteinet fanns i blodbanan och med indikationer att det utsöndras från levern. Patienter med inflammatoriska tillstånd visade sig ha stora mängder av proteinet och med den vetenskapen började det att bli riktigt intressant, säger Einar Pontén.

Lipum grundades 2010 av forskarna Olle Hernell, Susanne Lindquist och Lennart Lundberg, en trio som fortfarande finns med i bolaget.

2016 skedde dock en omstrukturering när Almi invest gick in med kapital. En extern styrelseordförande rekryterades och Einar Pontén anlitades för arbetet med en första EU-ansökan för att sedan gå över till vd-uppdraget.

– Kapitalbrist har egentligen aldrig varit ett problem under senare år. Men lite krångligt var det kanske de första åren när forskare och doktorer inom pediatrik skulle skaffa sig en plats inom forskning kring inflammatoriska sjukdomar. Det är inte så enkelt att få anslag utanför sitt vanliga forskningsområde, trots ett omfattande prekliniskt material.

Ännu ett litet företag

Lipum är fortfarande ett litet bolag med ett fåtal anställda. Umeå är den givna basen för att utveckla verksamheten och företaget har stöd från Umeå Biotech Incubator med lokaler vid campus- och universitetssjukhusområdet.

– I somras valde vi läkemedelskandidat eller snarare fem varianter av den för att kunna göra slutliga jämförelser och känna oss mer heltäckande vid utformning av patent, säger Einar Pontén.

– Vi är i en slutfas för att välja kontraktstillverkare av antikropp och där har vi lagt ner stora resurser på att hitta rätt med extern kompetens kring tillverkningsprocesser för en bra dialog med olika kontraktstillverkare.

Nu väntar en flerårig fas med bland annat toxikologiska studier inför kliniska prövningar.

– Vi har inga indikationer på att blockering av BSSL påverkar immunförsvaret negativt eller att den antikropp som vi utvecklar ger problematiska biverkningar. Forskare har länge kunnat följa transgena möss som saknar BSSL utan att påverkas negativt. Transgena möss utvecklar inte heller artrit vid provokation medan vanliga möss utvecklar allvarlig sjukdom.

Vad betyder det att bli en del av Horizon 2020?

– Framför allt är den kvalitetsstämpel, trots allt är det bara ett fåtal procent av alla ansökningar som beviljas. Många andra blir nyfikna på oss och det gäller inte minst läkemedelsbolag. Vi kommer framåt snabbare i vårt utvecklingsarbete med en så stor finansiär.

Inför de kliniska prövningarna har Lipum anpassat sin struktur för att hålla handlingsalternativ öppna. Att börsintroducera bolaget inom några år är ett sådant, tänkbart alternativ.

– Vi har sett ett stort intresse från venture capital-bolag, men också att det ännu så länge är något för tidigt i processen och för små belopp för deras förhållanden. Men kontakterna med dem har varit nyttiga för att få en bild av framtida finansiering, säger Einar Pontén.