Mikael Damberg, näringsminister (S).

Planerna för den nya innovationshuben presenterades på plats hos GE Healthcare Life Sciences i Uppsala den 9 juni. Där markerade näringsminister Mikael Damberg (S) att företaget är en viktig Life Science-aktör i Sverige, även om det inte nämns så ofta i den svenska diskussionen.

– GE Healthcares engagemang och investeringar är bra för Sverige och företaget är en del av ett kluster som gör Sverige starkare inom området.

År 2015 var ett starkt år för svensk exportindustri och för första gången på 20 år ökade Sverige sina marknadsandelar på den globala marknaden. Life Science bidrar starkt och Uppsala är ett av exportloken, konstaterade Mikael Damberg. Men konkurrensen är hård. Andra länder har i mer än tio år satsat starkt på forskning och innovation. Bilden av svensk Life Science har pekat nedåt och antalet anställda i sektorn har minskat. Men nu kan den negativa trenden vara på väg att brytas, menade näringsministern.

– Tack vare ett strukturerat samarbete från regeringen, industrin, akademin och vården kring Life Science kommer kurvorna över sysselsättningen att vända upp igen. Jag törs lova det för vi ser ett mycket stort intresse för Life Science.

Inspiration från Mölndal

Han exemplifierade med bland annat AstraZenecas bioventure hub i Mölndal och flera stora investeringar från utlandet. Under förra året investerades runt tio miljarder kronor av aktörer utifrån. Ytterligare ett ben i statens satsningar på biologiska läkemedel är investeringar i proteinforskning och läkemedelsutveckling som presenterades i slutet av 2015.

Och i förra veckan presenterade regeringen ett strategiskt samarbetsprogram för fem områden. Först ut av dem är Life Science.

– Detta hoppas vi kan ge ytterligare skjuts till näringen. Samverkan kan ge bra resultat. Samverkan är inte minst viktig för forskning, utveckling och produktion av biologiska läkemedel som blir allt viktigare för sjukvården. 7-8 av de tio bästsäljande läkemedlen i världen är biologiska läkemedel, sade Mikael Damberg.

Hans Enocson, vd för GE Norden.
Hans Enocson, vd för GE Norden.

Slut på utarmningen?

Hans Enocson är vd för GE Norden. Han har under en lång karriär sett en utarmning av jordmånen för Life Science i Sverige. Men han skönjer en förändring till det bättre.

– Jag tror vi ser en ny era för svensk Life Science. När vi pratar med stora läkemedelsföretag och investerare så är alla oerhört positiva. Möjligheten att locka både forskare och företag är stora. Det är intressant att vi här kan testa produktion i liten skala och säkerställa om det går att skala upp den till industriell nivå. De stora läkemedelsföretagen har sådana anläggningar själva för sina produkter, men här kan små och medelstora företag testa sina innovationer.

Lotta Ljungqvist, forskningschef GE Healthcare Life Sciences.
Lotta Ljungqvist, forskningschef GE Healthcare Life Sciences.

Lotta Ljungqvist, forskningschef inom GE Healthcare Life Sciences, gladdes över statens satsning.

– Vi kommer att starta en nationell testbädd för produktion av biologiska läkemedel. Här kan företag från hela Sverige testa ny teknik. Samverkan kring innovation och industrialisering. Vi vill ta resultat från svensk forskning till produktion. Ett nytt hus ska byggas. I Sverige finns många små företag och i den nya hubben får de en chans att testa sina projekt och därmed en chans att växa i Sverige.

Bygga nya muskler

Charlotte Brogren, generaldirektör i Vinnova, påminde om att Sverige är bra på innovation men att den internationella konkurrensen ökar.

Charlotte Brogren, generaldirektör Vinnova.
Charlotte Brogren, generaldirektör Vinnova.

– Därför måste Sverige fortsätta att bygga muskler i form av både mjuk- och hårdvara. En infrastruktur behövs för att omsätta kunskap till värden som kan användas för ytterligare utveckling. Därför välkomnar Vinnova den här huben. Utöver de 90 miljonerna kommer Vinnova att bidra så att statens totala satsning blir mer än 100 miljoner kronor. Vinnovas insatser kommer framför allt när anläggningen är klar och verksamheten ska kickas igång, sade hon. Öppna testbäddar bildar en attraktiv plats och skapar kringeffekter. Det har vi sett på andra områden, sade Charlotte Brogren.