I studien har forskarna tittat på genomsnittsblodsockret. I vården mäts dessa värden med en biomarkör som kallas HbA1c. Ett riktvärde på över 52 mmol/mol ökar risken för milda förändringar på ögon och njurar. Men det är först vid betydligt högre värden som synhotande ögonskador och allvarliga njurskador uppstår.

Johnny Ludvigsson, senior professor vid Linköpings universitet och specialiserad på diabetes hos barn.
Johnny Ludvigsson, senior professor vid Linköpings universitet och specialiserad på diabetes hos barn.

– Hittills har det inte funnits någon internationell konsensus om vilket HbA1c som är det bästa att eftersträva. Nu känner vi bättre till sambandet mellan blodsockernivåer och risker, säger Johnny Ludvigsson, senior professor vid Linköpings universitet och specialiserad på diabetes hos barn.

Tillsammans med Marcus Lind, professor i diabetologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har han analyserat vilka risker som finns vid olika nivåer av HbA1c och som speglar de genomsnittliga blodsockernivåerna under två-tre månaders tid.

Studien som publicerats i BMJ (British Medical Journal) omfattar drygt 10 000 vuxna och barn med typ 1-diabetes. Med hjälp av svenska diabetesregister har personerna i studien kunnat följas under 8-20 års tid.

Marcus Lind, professor i diabetologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Marcus Lind, professor i diabetologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Risker vid olika nivåer

I Sverige är målsättningen att vuxna personer med Typ 1diabetes ska ligga på 52 mmol/mol eller lägre och barn på 47 mmol/mol eller lägre. På andra håll i världen ligger riktvärdena på mellan 48 och 58 och är ofta högre för barn än vuxna.

Av studien framgår att ett värde på över 52 mmol/mol ökar risken för milda förändringar på ögon och njurar. Synhotande ögonskador eller allvarlig njurskada uppstår främst vid betydligt högre värden. Att hålla sig på 52 eller lägre minskar alltså risken för organpåverkan. Däremot visar ett värde under 48 inte någon ytterligare riskminskning

– Vi kunde inte se att det förekom färre organskador vid dessa lägre nivåer. När det gällde medvetslöshet och kramper på grund av för lågt blodsocker, vilket är relativt ovanligt, såg vi istället en viss riskökning vid de lägre nivåerna. Därför behöver patienter som har ett lågt HbA1c vara medvetna om att alltför låga glukosvärden och svängningar i blodsockret kan vara riskabelt, säger Johnny Ludvigsson.

Kunskap också för föräldrar

Forskarna menar att studien kan utgöra ett viktigt underlag för diabetesvården.

– Att bättre känna till sambandet mellan blodsockernivå och risker är ytterst viktigt eftersom både vården, patienter och föräldrar lägger ner mycket tid och gör stora ansträngningar för att nå en viss blodsockernivå, säger Johnny Ludvigsson. Att uppnå ett lågt HbA1c kan till exempel kräva att barn behöver väckas flera gånger varje natt, extra glukosövervakning och att dagligen ta noga hänsyn till diet och fysisk aktivitet. Det kan bli extremt betungande, säger Johnny Ludvigsson.