– Var med och påverka! Kom med inspel! Det här är en dialog. Det var Jenni Nordborgs uppmaning till deltagarna då hon på måndagen inledde seminariet "Hur stärker vi Sverige som Life Science-nation", som arrangerade av Sweden Bio, Swedish Medtech och LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

Jenni Nordborg är chef för regeringens kontor för Life Science inom regeringskansliet. Vid seminariet presenterade hon huvuddragen i den färdplan för Life Science som ska ligga till grund för regeringens kommande strategi, där målsättningen är att Sverige ska vara en ledande Life Science-nation. I färdplanen har man identifierat tre områden som man behöver prioritera:

  • Att ta tillvara och dra nytta av all den data som finns inom vården.
  • Precisionsmedicin - med alla de möjligheter till skräddarsydda individuella behandlingsformer som nya diagnosmetoder som till exempel genanalys ger.
  • Framtidens vård och omsorg - där det ska vara naturligt att integrera forskning och innovation.

Jenni Nordborg menade också att vi måste öka tempot i förändringsarbetet och snabbare kunna anpassa oss till de förändringar som sker. Inte minst handlar det om att det finns en internationell konkurrens om att få företag, människor med spetskompetens att etablera sig.

Hon fick starkt medhåll från Jennie Nilsson (S), ordförande i riksdagens näringsutskott:

– Det här är strategiskt viktiga frågor för Sverige. Jag tror att det finns en politisk samsyn om att vi behöver bli snabbare. Jag tror också att det är viktigt att politiken skapar långsiktighet och här tror jag att vi har en läxa att göra. Vi kan få ett bekymmersamt parlamentariskt läge i höst och då gäller det att vi har förberett och förankrat så mycket som möjligt så att vi kan gå vidare med arbetet.

Locka personer med spetskompetens

Lars Hjälmered (M), vice ordförande i näringsutskottet, höll med om vikten av att skapa långsiktiga förutsättningar för Life Science.

– Det är bra för Sverige om det går bra för Life Science sektorn.

Lars Hjälmered betonade också vikten av att göra det attraktivt för personer med spetskompetens att komma till Sverige. Han såg det inte bara som en fråga som har att göra med de förutsättningar som skattelagstiftning och andra nationella beslut ger, utan han menade att även det regionala och lokala perspektivet är viktigt för att göra Sverige attraktivt för talanger och företag; att det finns bostäder, skolor med mera för de som kommer hit.

Helena Strigård, vice VD i Swedenbio sa att hon blev mycket uppmuntrad av det hon hörde. Inte minst gällde det att det verkar finnas en politisk enighet om vikten av att skapa långsiktiga villkor för sektorn.

Lena Svendsen, projektledare på Swedish Medtech, menade att det kommer att finnas utmaningar i att även göra de offentliga upphandlingarna mer flexibla i och med att vi ser en allt snabbare utveckling av Life Science sektorn. Ett tänkesätt hon vill se mer av är att man i upphandlingar kommer överens om att tillsammans utveckla varan eller tjänsten.

Anders Blanck, VD LIF, såg mycket positivt på utvecklingen av Life Science kontoret och den färdplan man sjösatt med sikte på att ta fram en strategi och de konkreta åtgärder som kommer att komma ur denna. Och han påpekade att inom ett av de prioriterade områden som pekats ut i färdplanen, att bättre ta tillvara de data som genereras i vården, är det hög tid att något händer. Han menade också att ett viktigt område att fokusera på är att Sverige halkar efter när det gäller kliniska studier. Här behöver man göra mer för att göra det attraktivt för företagen ska förlägga sina studier till Sverige.