– Det handlar om att vi vill ha en jämlik sjukvård över hela landet. Det ska inte vara beroende av var du bor om du har chans till behandling eller tillfrisknande. Vi föreslår att en parlamentarisk utredning ska få titta på hur det bäst organiseras och hur finansieringen ska se ut. Men i grunden vill vi att staten ska ta över ansvaret, säger Ella Bohlin i en videointervju till LIFe-time.se från rikstinget.

Kristdemokraterna är hittills ensamma om att driva på frågan. Men Ella Bohlin hänvisar till att statsminister Stefan Löfven talat om ett ökat nationellt inflytande över hälso- och sjukvården, och att även moderaterna och sverigedemokraterna börjat gå i den riktningen.

– Debatten börjar vakna till liv, och jag tror att man kommer att minnas att det var kristdemokraterna som tog det första initiativet. Jag tror att hela det politiska Sverige kommer att landa i vår slutsats.

På vilket sätt blir tillgängligheten till hälso- och sjukvård bättre av att förstatliga?

– Förstatligandet är viktigt eftersom vi inte har jämlik hälso- och sjukvård i dag. Vi har olika tillgång till behandlingsmetoder och till läkemedel. Det är faktiskt så att det beror på var du bor om du får tillgång till bästa möjliga vård. Så vill inte vi ha det i Sverige, säger Ella Bohlin.

På rikstinget sade ombuden ja till en motion från Ella Bohlin om en ny finansieringsmodell för särläkemedel. Den går ut på att staten ska ta fullt finansieringsansvar under de första två åren efter att ett särläkemedel introducerats på marknaden. Därefter övergår finansieringsansvaret till regionerna,

– Som det ser ut i dag med 21 olika regioner där ekonomin är pressad och där SKL bedömer att regionerna fortsatt kommer att ha ansträngd ekonomi, tror inte jag att man klarar att finansiera behandling och läkemedel för ovanliga sjukdomar. Vi behöver hitta en ny modell med inspiration från Norge, där staten tar ansvar för finansieringen de första två åren, och där regionerna därefter tar finansieringsansvar.

– Då har du ändå en viss planeringsperiod i regionerna för hur dessa läkemedel ska finansieras fortsättningsvis. Det är klart att människor som lider av svåra sjukdomar i Sverige vill ha tillgång till bästa möjliga läkemedel. Om du bor i en region med ansträngd ekonomi riskerar du i dag bli utan läkemedel och så kan vi inte ha det, säger Ella Bohlin.