EU-kommissionens förslag till ny läkemedelslagstiftning kan få starkt negativa effekter för läkemedelsföretagens forskning inom EU, varnar branschorganisationen EFPIA.

EU-kommissionen skulle enligt tidigare planering presentera förslaget till ny läkemedelslagstiftning under nästa vecka, den 29 mars. Under onsdagen kom dock besked från kommissionen att lagförslaget skjuts fram ännu en gång, denna gång utan att ett nytt datum angavs.

En preliminär version av de omfattande lagförslagen har tidigare läckt ut till medier. Flera av förslagen i kommissionens utkast, bland annat kortare dataskyddstider för läkemedel, skulle om de genomförs få mycket skadliga effekter för läkemedelsbranschen i Europa och därmed för EUs globala konkurrenskraft, anser EFPIA.

Analysföretaget Charles River Associates har på uppdrag av EFPIA analyserat globala trender och drivande faktorer för investeringar i medicinsk forskning och utveckling, samt konsekvenserna om de läckta lagförslagen skulle bli verklighet. I rapporten framgår bland annat att Europa halkar allt längre efter USA. För 20 år sedan låg de årliga forskningsinvesteringarna jämsides, i dag är skillnaden över 25 miljarder euro per år till USAs fördel. Samtidigt har Kina vuxit mycket kraftigt som en global maktfaktor inom medicinsk forskning och utveckling. De privata investeringarna i Kina inom life science har mer än femfaldigats de senaste tio åren.

Rapporten visar att till år 2030 kan, utifrån rådande trender och de läckta lagförslagen, antalet anställda inom läkemedelsbranschen i Europa halveras, och företagens investeringar i forskning och utveckling minska med 15 miljarder euro per år.

Nathalie Moll
Nathalie Moll

Saknar konsekvensanalys

EFPIAs vd Nathalie Moll är starkt kritisk till att det lagförslag som läckt ut saknar en konsekvensanalys av forskningsinvesteringar, och hon förväntar sig att EU-kommissionen kommer att åtgärda det:

– Med tanke på att branschen genererar 2,5 miljoner jobb inom EU, investerar 42 miljarder euro per år i europeisk forskning och utveckling och bidrar mer till EU:s handelsbalans än någon annan sektor, är vi övertygade om att det ligger i de EU-medborgarnas, medlemsstaternas och den europeiska ekonomins intresse att säkerställa att en heltäckande analys av vilken inverkan förslagen har på Europas konkurrenskraft genomförs innan lagstiftningen publiceras, säger Nathalie Moll.

Regeringschefer vill stärka konkurrenskraften

EFPIA påminner om att EUs stats- och regeringschefer vid toppmötet i februari särskilt lyfte fram att EU måste agera kraftfullt för att säkerställa unionens långsiktiga konkurrenskraft och välstånd. Samtidigt påpekar EFPIA att globala chefer för några av Europas ledande företag den senaste tiden kritiserat innovationsklimatet inom EU och aviserat att man i framtiden avser att fokusera mer på USA och Asien.

– Det här är inga reflexmässiga kommentarer. De återspeglar en växande oro för att kommissionens lagstiftningsförslag allvarligt kommer att skada den europeiska industrins konkurrenskraft, säger Nathalie Moll.

För en vecka sedan presenterade EU-kommissionen en rapport om EUs långsiktiga globala konkurrenskraft från 2030 och framåt. I rapporten aviserar kommissionen att man kommer att analysera huruvida EUs lagstiftning på olika områden verkar i en innovationsvänlig riktning. EFPIA uppmanar nu EU-kommissionen att stå upp för detta engagemang genom att göra en omfattande analys av revideringen av läkemedelslagstiftningen innan förslaget publiceras.