Richard Bergström, tidigare vd för LIF och för den europeiska branschorganisationen EFPIA, utsågs på tisdagen av socialminister Lena Hallengren till vaccinsamordnare för svensk tillgång till vaccin mot coronaviruset.

Han ska skilja ut vilka i mängden av pågående vaccinprojekt som är mest intressanta, och hålla kontakt med utvecklarna bakom. Se vilka strategiska vägval som krävs i Sverige för att säkra att vi får vaccin, och ta fram en handlingsplan för hur det ska gå fort och effektivt. Och sist men inte minst ska han se till att vi agerar på ett sätt om inte går på tvärs med andra länders behov. Så låter uppdraget för Sveriges nya vaccinsamordnare Richard Bergström, apotekare med en bakgrund inom läkemedelsindustrin och som ledare för branschorganisationerna EFPIA i Europa och LIF i Sverige.

Richard Bergström
Richard Bergström

– Jag tror att hälften av det jag bidrar med är kunskapen om det vetenskapliga och regulatoriska. Även om jag kommer arbeta med en expertgrupp med infektionsläkare, virologer och epidemiologer så skulle jag inte ha tagit uppdraget om jag inte förstått vetenskapen bakom vacccinutveckling. Den andra halvan som jag tar med mig är internationella kontakter och erfarenheter som gör det möjligt för mig att sortera i informationsflödet. Det handlar inte om tjänster och gentjänster, inte alls, men däremot om att veta vilka uttalanden man kan lita på, säger Richard Bergström i en intervju för LIFe-time.

Han drar en parallell till uttrycket ”hobbyepidemiolog” som cirkulerat i Sverige ett tag, en beteckning på människor som formulerar egna teorier och modeller om smittspridning och åtgärder. Vi kommer snart få hobbyvaccinexperter, förutspår Richard Bergström, och då gäller det att veta vem man ska lyssna på. 

En av tre delar i regeringens vaccinstrategi

Regeringen presenterade för knappt en månad sedan en nationell vaccinstrategi i tre delar. Den första var ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten att ta fram en nationell vaccinationsplan och uppskatta hur stora volymer av vaccinet som behövs – ett arbete som nu har utvidgats med en budget på två miljarder kronor för vaccinupphandling. En andra del av strategin är regeringens eget internationella arbete för att säkra en ordnad och rättvis global tillgång på kommande vacciner, och den tredje del utnämningen av en vaccinsamordnare.

Socialminister Lena Hallengren underströk när Richard Bergström presenterades som samordnare att regeringen inte ser någon motsättning mellan behovet att värna den svenska befolkningen och att säkra en solidarisk fördelning av vaccin i världen. 

Uppdrag till 2022

Vaccinsamordnaren ska lämna en första delrapport till regeringen senast 31 augusti, men uppdraget sträcker sig ända till maj 2022.

– Jag kommer att informera om hur jag ser på landskapet. Samverkan i internationella organ är jag inte ansvarig för, det sköter regeringskansliet, men i mitt uppdrag ingår de internationella kontakterna gentemot läkemedels- och vaccinbranschen. De här två delarna måste vara väldigt väl koordinerade, och det är min avsikt att se till att det blir så. Uppgiften är inte helt enkelt, men jag känner att den passar mig. Det är en ära men också en plikt att hjälpa Sverige att hitta rätt, säger Richard Bergström.

LIF har under våren, bland annat på DN debatt, efterfrågat en nationell vaccinstrategi, och VD Anders Blanck är nöjd med regeringens val av samordnare.

– Med sin långa erfarenhet och sina djupa kunskaper om läkemedels- och vaccinutveckling, och om läkemedelsbranschen på svensk och internationell nivå är Richard Bergström perfekt för det här uppdraget. Vi inom läkemedelsbranschen ser fram emot ett nära och förtroendefullt samarbete i jobbet med att säkra framtida vaccintillgång till Sverige, säger Anders Blanck.

Richard Bergström bor sedan flera år i Schweiz och kommer sköta en stor del av arbetet därifrån, något som han själv ser som en fördel.

– Man kan väl säga att kontoret för halva läkemedelsbranschen ligger i Schweiz, så det är rätt praktiskt att vara här. I dessa dagar arbetar vi ju mycket virtuellt också, även om jag förstås också kommer behöva vara på regeringskansliet regelbundet, säger Richard Bergström.