Det nya ATMP-centret ska etableras till årsskiftet vid Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Regionstyrelsen i Region Skåne beslutade i slutet på förra veckan att det nya centret ska etableras på SUS i Lund, och vara igång vid årsskiftet. ATMP-centret kommer att ha uppdraget att ansvara för behandling och utveckling av ATMP i hela regionen.

– ATMP-centret kommer att bli en nod för Region Skånes arbete med ATMP-behandlingar, och blir en virtuell nätverksorganisation för den kompetens som behövs. Centret kommer att ledas av en medicinskt ansvarig och en koordinator, säger Maria Landgren, läkemedelschef i Region Skåne, till nyhetsbrevet Läkemedelsmarknaden.

Maria Landgren, läkemedelschef i Region Skåne.
Maria Landgren, läkemedelschef i Region Skåne.

Avancerade behandlingar mot svåra sjukdomar

Vad är då ATMP? Det är avancerade läkemedel som är baserade på celler, vävnader och gener – och delas in i somatiska cellterapier, genterapier, vävnadstekniska produkter och kombinationsprodukter. Det som kännetecknar de här läkemedlen är att de ligger i genombrottsfasen och ofta kan vara en lösning för de sjukdomar som i dag är svårbehandlade och ofta dödliga. Det finns utsikter för att en engångsbehandling kan ersätta en behandling som annars skulle vara livslång.

Region Skånes ATMP-strategi innebär att patienterna inom den Södra sjukvårdsregionen ska kunna delta i klinisk utveckling och få tillgång till marknadsgodkända ATMP-läkemedel. Alla typer av behandlingar med ATMP-läkemedel, både i kliniska prövningar och som godkända läkemedel, ska kunna genomföras. Regionen planerar också för egen tillverkning. På SUS i Lund ska en lokal finnas för tillverkning – i tidig klinisk utveckling – av cell-, vävnads- och genterapi. Detta ska göras i nära anslutning till att patienten får tillgång till ATMP-läkemedel. Exakt när denna tillverkningsenhet ska sättas i gång är i dagsläget inte klart.

Gilbert Tribo (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Gilbert Tribo (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Det viktiga här är samla kunskap och kompetens, och ligga i framkant för att hjälpa våra patienter att bli friska. När det gäller tillverkningen kommer vi att ha ett nära samarbete med läkemedelsindustrin och det återstår en hel del frågor kring till exempel licensiering och certifiering att lösa, säger Gilbert Tribo (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

En viktig signal

Dag Larsson, senior sakkunnig vid LIF, tycker att det är mycket tilltalande att se en uttalad regional satsning på ATMP.

– Det är en viktig signal för att patienter i Sverige ska kunna ges möjligheten att få gen- och cellterapier eller vävnadstekniska produkter som definieras enligt en europeisk lagstiftning om ATMP, säger Dag Larsson, och lägger till att han gärna skulle se att andra regioner i Sverige gör liknande satsningar:

– Det är angeläget att vi i Sverige på ett skyndsamt sätt bygger upp kompetenscentra för att kliniskt forska inom gen- och cellterapier. Forskningen leder också till att sjukvården bygger upp nödvändigt kunnande så att patienter får tillgång till behandling.

Enligt Dag Larsson finns det också i förlängningen en långsiktig potential för god utveckling i regionen om såväl utvecklingsbolagen i Skåne som utländska bolag skulle kunna ges förutsättningar för att förlägga både utvecklingsarbete och tillverkning i södra Sverige.

Dag Larsson, senior sakkunnig vid LIF.
Dag Larsson, senior sakkunnig vid LIF.

Arbetsgrupp inom LIF

Förra hösten startade LIF en arbetsgrupp som arbetar med frågor kring läkemedel för avancerad terapi. Gruppen arbetar bland annat med frågeställningar kring regelverk, kvalificeringar av behandlande vårdenheter, distribution och hälsoekonomi. Det första avancerade terapiläkemedlet som varit upp på bordet är CAR-T – den metod som innebär att man aktiverar patientens egna T-celler för behandling av tumörsjukdomar.

Under 2017 startades också två projekt för att stärka Sveriges konkurrenskraft inom avancerade läkemedelsterapier – Centre for Advanced Medical Products (CAMP) och Konkurrenskraft cell- och genterapi.