Den 23 juni genomförs folkomröstningen i Storbritannien om EU-medlemskapet. Nu står landet alltså vid det vägskäl där vi kanske inte trodde de skulle hamna. Och även om EU-skepticismen alltid varit högst närvarande hos britterna har nog de flesta av oss alltid räknat med att landet stannar kvar inom EU. Men av de senaste opinionsundersökningarna att döma är det just nu dött lopp mellan ja och nej till EU.

Vid ett ja i omröstningen kommer den uppgörelse med Storbritannien som förra veckan förhandlades fram av EU:s stats- och regeringschefer träda i kraft. Vid ett nej startar i stället omedelbart förhandlingar om formerna för hur Storbritannien ska lämna EU.

Ett nej till EU innebär med automatik att EU:s institutioner i Storbritannien måste flyttas till andra medlemsländer. Och bland dessa finns en juvel: EU:s läkemedelsmyndighet EMA i London. Att myndigheten i dag har den lokaliseringen faller sig ganska naturligt. Storbritannien har en mycket stark ställning inom hela Life Science-området med ”the golden triangle” i form av London-Oxford-Cambridge som omfattar fyra universitet på världens tio-i-topplista, och ett globalt ledande kluster inom forskning och utveckling av läkemedel. EMA är heller inte vilken EU-expertmyndighet som helst. EMA ansvarar för hela unionens läkemedelsfrågor, utgör centrum för de vetenskapliga resurserna vid de nationella myndigheterna i medlemsländerna, och förfogar utöver 600 anställda i London över ett expertnätverk som omfattar över 4 500 läkare och forskare. EMA utgör dessutom en magnet som drar till sig andra fristående organisationer och företag inom vetenskap, juridik och ekonomi.

Så var skulle EMA placeras om ett nej till EU tvingar fram en flytt? I Sverige såklart, är mitt svar. På en lista över konkreta åtgärder som medför att Sverige tar steg mot att bli en ledande Life Science-nation, som är ett tydligt mål för regeringen, skulle ett EMA placerat i Sverige komma mycket högt.

När det gäller myndighetskompetens inom läkemedelsområdet har Sverige faktiskt en särställning i Europa. Vi har en nationell läkemedelsmyndighet som vi alla borde vara rätt stolta över. I årsredovisningen för Läkemedelsverket, som häromdagen skickades till Socialdepartementet, framgår bland mycket annat att Sverige under förra året var det EU-land som tilldelades flest av de vetenskapliga utredningar som görs för att pröva ansökningar om godkännande av nya läkemedel. Under 2015 tilldelades Läkemedelsverket 25 sådana uppdrag gällande nya läkemedel, samt ytterligare 7 uppdrag som biträdande utredningsland. Detta är alltså fler utredningsuppdrag än tunga EU-länder som Frankrike, Tyskland, Spanien, Nederländerna, och för den delen även fler än Storbritannien.

Att Sverige trots vår relativa litenhet har en sådan ställning visar på ett mycket stort och bestående förtroende för myndighetens kompetens, såväl inom EMA som i andra EU-länder. Andra givna styrkor är våra tunga traditioner inom akademisk forskning med Karolinska Institutet i spetsen, och vår långa tradition av forskning, utveckling och tillverkning av läkemedel. AstraZeneca investerar exempelvis just nu miljarder i en ny tillverkningsanläggning i Södertälje för biologiska läkemedel, och GE Healthcare investerar närmare en miljard i Uppsala. Flera andra företag gör betydande investeringar i olika strategiska samarbeten. Till detta kan läggas nationella spetsinvesteringar som SciLifeLab och byggandet av Europas modernaste sjukhus Nya Karolinska Solna. Regeringen har pekat ut Life Science som ett av Sveriges viktigaste strategiska områden. Visionen är att vi ska vara världsledande inom såväl forskning som hälso- och sjukvård. Man har tillsatt samordnaren Anders Lönnberg för att få fram konkreta åtgärder som stärker Sverige som Life Science-nation.

Om folkomröstningen i Storbritannien leder till ett nej till EU bör regeringen omedelbart sätta igång ett intensivt lobbyarbete för att Sverige ska bli nytt värdland för EMA. Mitt råd är att redan nu börja planera för hur ett sådant påverkansarbete kan läggas upp. Vi inom läkemedelsbranschen skulle med glädje hjälpa till med full kraft. Det kan visa sig vara väl investerade ansträngningar – ett EMA i Sverige skulle ge hela Life Science-området en rejäl skjuts framåt.