Katarina Ageborg placerade sig på åttonde plats på Dagens industris lista över näringslivets mäktigaste kvinnor 2020. Som ledare för ett av Sveriges tyngsta företag inom Life Sciencesektorn har hon en topposition inom en bransch som förutom sitt bidrag till folkhälsan gör ett ansenligt avtryck på Sveriges ekonomi; 2019 spräckte exporten från den inhemska läkemedelsbranschen hundramiljardersvallen.

AstraZeneca dominerar den svenska läkemedelsexporten och fortsätter att satsa stort i Sverige. Anläggningen i Södertälje är en av världens största tillverkningssajter för läkemedel och företaget investerar nu ytterligare i ökad produktion med inriktning på biologiska läkemedel. Life-time.se har ställt några frågor till Katarina Ageborg om AstraZenecas ambitioner och förutsättningar inom svensk Life Science, men också kring effekterna av den pågående pandemin.

Smittspridningen av coronaviruset är i fokus just nu. Hur påverkar det verksamheten i företaget i stort, och hur ser du på de långsiktiga effekterna för världsekonomin?

– Vi ser ingen störning i nuläget men har aktiverat våra team som arbetar med beredskapsplanering för att noga övervaka situationen och vidta lämpliga åtgärder för att begränsa effekterna om situationen skulle förvärras. Vi har färdigställda planer och god förberedelse för den här typen av situationer, både internationellt och lokalt. I bokslutsrapporten som vi lämnade i mitten av februari tog vi höjd för en viss påverkan av covid-19, och kommer att ge en uppdatering i samband med vår rapport för det första kvartalet senare i vår, säger Katarina Ageborg.

Hur ser du på förutsättningarna för fortsatta svenska framgångar inom läkemedelsexport? 

­– Jag kan bekräfta att även vi såg en ökning i exporten förra året och känner stolthet över det arbete vi och andra företag gör för att tillse att patienter får tillgång till nya innovativa läkemedel. Dessutom tror jag att vi med vår starka anknytning till Sverige präglas av allt det goda arbete som görs här. Därför är vi kanske extra måna om att läkemedel framställs på ett hållbart vis. Jag bedömer de fortsatta förutsättningarna som goda, givet att vi nu på bästa sätt utnyttjar den grund som lagts i Life Science-strategin för att få kraft och fart framåt, säger Katarina Ageborg.

AstraZeneca investerar nu ytterligare i ökad läkemedelsproduktion i Sverige. Vilka är de svenska framgångsfaktorerna som gjort att ni gör denna satsning här?

– Vi ser verkligen fram emot invigningen av vår nya fabrik för biologiska läkemedel i Södertälje senare i år. Det var ingen självklarhet att fabriken skulle hamna här i Sverige, men vi har ett stabilt företagsklimat, bred kompetens och många duktiga medarbetare här.

Hur skiljer sig produktionen av biologiska läkemedel från mer traditionell tillverkning av kemiska substanser, och är detta en väg till fortsatta exportframgångar för Sverige i stort?

– Det handlar ju om biologiska material vilket gör hanteringen mer komplicerad. Biologiska läkemedel är komplexa molekyler som framställs på biokemisk väg, ofta i levande celler. Biologiska läkemedel har på många sätt revolutionerat medicinen och gjort det möjligt att behandla avancerade sjukdomar, däribland olika former av cancer och autoimmuna sjukdomstillstånd. Som Sverige-vd tycker jag naturligtvis att det är väldigt positivt att vi nu också får del av den tillverkningen och att vi får möjligheten att exportera biologiska läkemedel till patienter över hela världen.

Vilka är de viktigaste incitamenten som behövs från samhällets sida för att svensk export ska kunna öka ytterligare?

– Det som behövs är att vi samlar oss och ser till att i ännu större grad utveckla och utnyttja de konkurrensfördelar vi har, bland annat tack vare satsningar på medicinsk forskning och det goda samarbetet mellan det offentliga och det privata.

Regeringens nya Life Science-strategi ska ta Sverige till en internationell topplats inom sektorn och innehåller en lång rad åtgärder. Vad är viktigast att börja med?

– Vi är glada att strategin nu är klar och ivriga att se implementering och handlingskraft kring förslagen. Det absolut viktigaste inom Life Science är att vi får till ett rejält program för explorativ samverkansforskning i syfte att utveckla framtidens exportprodukter. Jag vill också gärna se att vi tar de nödvändiga stegen som krävs för att bättre hantera och dra nytta av hälsodata för att uppnå bästa möjliga behandling för patienter.

Du är globalt ansvarig för hållbarhet inom AstraZeneca. Vilken roll har ni inom hållbar utveckling, och vad behöver Life Science-företagen från regeringen i arbetet med de globala hållbarhetsmålen?

– Vi har just lanserat vår nya hållbarhetsstrategi Ambition Carbon Zero, i den accelererar vi vårt miljöarbete rejält och satsar även tio miljarder kronor på detta de kommande åren. I vårt breda hållbarhetsarbete ingår även etik och transparens och tillgång till läkemedel – det är områden där vi som bolag kan göra skillnad. Vi måste förstå att vi gör detta tillsammans, regering, bolag, investerare och privatpersoner. Jag är ivrig påhejare av mer incitament, och hoppas vi som bolag kan föregå med gott exempel.