Nationell Patientenkät inom primärvården genomfördes under slutet av 2019. Den här gången var svarsfrekvensen högre än tidigare år och fler personer har också skrivit kommentarer om sina upplevelser och erfarenheter av vården.

De frågor som ingått i enkäten handlar om tillgänglighet, helhetsintryck, information och kunskap, kontinuitet och koordinering samt respekt och bemötande. Resultatet visar dock endast en marginell förbättring jämfört med tidigare år. Men framförallt syns förbättringarna på regional nivå där samtliga regioner har fått bättre resultat när det gäller helhetsintrycket av vården

Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen vård och omsorg vid SKR.
Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen vård och omsorg vid SKR.

– På nationell nivå händer inte så mycket. När det gäller så här stora undersökningar rör det sig långsamt nationellt, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen vård och omsorg vid SKR. Han tycker ändå att utvecklingen går åt rätt håll.

– Huvudsyftet med patientenkäten är att det ska utgöra ett underlag för verksamhetsutvecklingen på regional nivå och här ser vi att många enskilda vårdcentraler har tagit stora kliv framåt.

Den region som sticker ut mest i årets undersökning är Jämtland. Här är människor allra mest nöjda. Jämfört med förra årets enkät har bland annat upplevelsen av respekt och bemötande liksom helhetsintrycket av vården förbättrats avsevärt. Hela 89,5 procent av de tillfrågade svarar 2019 att de upplever att de i större utsträckning blir bemötta med respekt och värdighet jämfört med 86,7 procent 2017 och 85,7 procent 2015. När det gäller helhetsintrycket av vården uppger 85,6 procent av de tillfrågade 2019 att de är nöjda jämfört med 83,5 procent 2017 och 79,1 procent 2015.

En grupp som tidigare varit mer kritiska är de yngre, men även här visar resultaten att deras upplevelse av primärvården har förbättrats.

– Visst kan vi bli ännu bättre. Men jag tycker årets siffror är positiva. Vi jobbar särskilt med delaktighetsbitarna i regionerna och nu kan vi se att flera regioner har förbättrat resultaten, säger Frank Lennartsson.