Att antalet kvinnor som insjuknar i livmoderhalscancer ökat så kraftigt är oroväckande, och ställer extra stora krav på landstingen när det gäller olika insatser menar Jan Zedenius.

– Trots att befolkningen ökat under ett antal år så har inte fallen av livmoderhalscancer ökat förrän nu, så självklart är det oroande och går inte att vifta bort. Vi vet ju att om man går och testar sig så minskar risken för att drabbas och dö i sjukdomen, säger Jan Zedenius och manar de landsting som inte når upp till ett högt deltagande i screeningprogrammet att arbeta hårdare:

– Om man tycker det kostar pengar är det bra att titta på det stora antal studier som visar att screening är väldigt lönsamt. Att förebygga och behandla förstadierna till livmoderhalscancer tjänar man in mycket pengar på, för att inte tala om lidande.

Jan Zedenius, medicinskt sakkunnig, Cancerfonden. Foto: Andrea Björsell.
Jan Zedenius, medicinskt sakkunnig, Cancerfonden. Foto: Andrea Björsell.

Skillnader mellan landsting

Statistiken visar att 82 procent av alla kvinnor i Sverige mellan 23 och 60 år regelbundet deltar i screeningprogrammet – målet i den nationella cancerstrategin är 85 procent. Men det skiljer sig mellan olika landsting. I Uppsala är det bara 78 procent som kommer till cellprovtagningen enligt tidsplanen, medan det i Dalarna är över 90 procent. De stora skillnaderna mellan landstingen gör att Cancerfonden nu kräver politiska åtgärder på nationell nivå.

– Här ser vi att landstingens självbestämmande går ut över kvaliteten i vården. Det behövs en starkare nationell styrning av cancervården för att garantera att alla kvinnor i Sverige får den bästa preventionen mot livmoderhalscancer, säger Jan Zedenius.

Hur bör landstingen arbeta för att bli bättre på att få kvinnor till screening?
– Det finns ett tydligt nationellt vårdprogram med rekommendationer. Om någon inte dyker upp till screeningen så ska man upprepa inbjudan och hjälper inte det så får man ta personlig kontakt med en förklaring om varför det är viktigt. Det tredje steget är att erbjuda självtest hemma, som visar om man har hpv-infektion eller inte. Det är tre tydliga steg mot framgång, säger Jan Zedenius.

Ökning i sju landsting

Det är sju landsting utanför storstadsregionerna som står för det ökande antalet kvinnor som insjuknar i livmoderhalscancer: Halland, Dalarna, Östergötland, Jönköping, Blekinge, Värmland och Örebro. Precis som Dalarna är Halland ett landsting som lyckats med att få kvinnor att delta regelbundet i screeningen.

Enligt landstinget i Halland finns det ingen signifikant ökning av livmoderhalscancer i länet, utan det handlar om "små marginaler på ett till två fall ett år, och tre till fyra ett annat". Senare i år ska Hallands landsting börja arbeta enligt det nationella vårdprogrammets rekommendationer.

I Dalarna medger man att fler och fler unga kvinnor drabbas av livmoderhalscancer. Mellan 2010 och 2017 har antalet kvinnor i Dalarna som drabbats av livmoderhalscancer fördubblats. Landstinget införde det nationella vårdprogrammets rekommendationer i januari i år.

– Det största skälet till att vi så snabbt som möjligt vill införa det nya vårdprogrammet är att vi vill vända den här trenden, säger Hanna Sahlgren, specialistläkare inom gynekologi i Dalarna.

Det nya nationella vårdprogrammet för screening av livmoderhalscancer är framtaget på uppdrag av Socialstyrelsen. Det innebär bland annat att majoriteten av de svenska kvinnorna analyseras för HPV-infektion istället för, eller i kombination med, cystologisk analys av cellförändringar. Men vårdprogrammets rekommendationer har haft dåligt genomslag – endast ett fåtal av landstingen har infört detta.

Hemmatester för hpv-infektion är något bland annat region Uppsala en föregångare med. Regionen har länge varit sämst i landet på att få kvinnor att komma till cellprovtagningen, även om resultatet förbättrats något på senare år – framförallt när det gäller yngre kvinnor. En studie genomförd av Akademiska sjukhuset i Uppsala visar att dubbelt så många fall av förstadier till livmoderhalscancer kunde upptäckas genom ett virustest hemma, jämfört med cellprovtagning. Det var också en högre andel kvinnor som genomförde självtestet än som kom till vårdcentralen för provtagning, visar studien. Forskarna hoppas på att självtester nu ska genomföras på bred front i regionen.