Stony Brook University Hospital i New York är ett av två amerikanska sjukhus som ska göra kliniska försök kring östrogen för män med covid-19.

Män och kvinnor drabbas i lika stor omfattning av covid-19, men män löper större risk att både få allvarliga komplikationer av sjukdomen och att dö av den. Det visar statistik som samlats in från 18 av de länder där covid-19-epidemin härjar. Statistiken är sammanställd av Global Health 50/50, en Londonbaserad organisation som samlar in och analyserar data om mäns och kvinnors hälsa globalt.

Ett exempel är från Storbritannien där ICNARC, UK Intensive Care and National Audit Research Centre, gjorde en studie av de första 2 249 covid-19-patienterna som lades in på intensiven. Av de 775 patienter där all data fanns visade det sig att sjukdomen var mer dödlig för män (53,2 procent män, 37,5 procent kvinnor) och att män var överrepresenterade i behovet av vård med respirator (73 procent män, 27 procent kvinnor).

Forskarna vid ICNARC jämförde alla covid-19-patienterna med tidigare data från patienter med virusframkallade lunginflammationer från åren 2017 till 2019. 70 procent av de som lagts in för covid-19 under mars i år var män. Av de som lagts in för virala lunginflammationer mellan 2017 och 2019 var 54 procent män.

Även under de tidigare SARS- och MERS-epidemierna 2003 och 2011 drabbades män hårdare än kvinnor när de blev sjuka. Sedan dess har forskare i olika studier undersökt om det är genetik, hormoner, livsstil eller miljöfaktorer som ligger bakom, än så länge utan att hitta avgörande svar. Forskningen om könsskillnaderna har aktualiserats under den pågående covid-19-pandemin. 

Olika teorier kring orsaker

En teori är att X-kromosomen har det största antalet immun-relaterade gener i hela genomet, arvsmassan, och eftersom kvinnor har två X-kromosomer skulle detta kunna vara gynnsamt i kroppens försvar mot infektioner. En annan hypotes är att män har högre nivåer av ACE2-receptorer i olika organ i kroppen – ACE2 är det protein på cellen som Sars-CoV-2-viruset fäster sig fast vid. En tredje teori handlar om livsstil – män röker mer än kvinnor och skulle därför kunna drabbas av svårare komplikationer som lunginflammation.

En hypotes som det finns några studier på sen tidigare är att kvinnors könshormoner, östrogen och progesteron, skyddar mot allvarligare komplikationer vid luftvägsinfektioner. Denna hypotes tänker forskare på två amerikanska sjukhus, Renaissance School of Medicine at Stony Brook University i New York och Cedar-Sinai Medical Centre i Los Angeles, testa i två kliniska försök. I New York ska 110 patienter vara med i ett försök där hälften får östrogenplåster i en vecka, och den andra hälften är kontrollgrupp. Östrogen har immunmodulerande egenskaper och forskning från Center for the Study of Sex Differences in Health, Aging and Disease vid Georgetown-universitet i Washington visar att könshormonet kan ha en effekt på ACE2-proteinet som kanske skyddar mot komplikationer i covid-19.

– Östrogen har en komplex roll i immunförsvaret, dels där det kan hjälpa till att bekämpa virusinfektionen i den tidiga fasen och dels i den andra fasen som kan kan resultera i en cytokinstorm. Vi ser färre kvinnor som drabbas av den andra oreglerade fasen, säger Dr Sharon Nachman, som leder det kliniska försöket på Stony Brook, till New York Times.

Det kliniska försöket på Cedars-Sinai involverar bara 40 patienter – hälften av patienterna får injektioner med progesteron två gånger per dag i en vecka, och hälften är kontrollgrupp. Progesteron har antiinflammatoriska egenskaper och antas kunna stoppa överreaktioner i immunförsvaret.

Angelica Lindén Hirschberg
Angelica Lindén Hirschberg

Finns fakta som talar emot

Angelica Lindén Hirschberg, professor i obstetrik och gynekologi vid KI, konstaterar att det inte är något fel på hypotesen bakom de kliniska försöken, men att det också finns fakta som talar emot den.

– När det gäller äldre individer så finns ju fortfarande könsskillnaden (i form av allvarliga komplikationer i covid-19, red anm), men faktum är att män från ungefär 75 år och uppåt har högre östrogennivåer än gamla kvinnor. Det beror på att män fortfarande har testosteron och att det kan omvandlas till östrogen. Gamla kvinnor har knappt vare sig östrogen eller testosteron, säger Angelica Lindén Hirschberg.

Hon påpekar också att även om östrogen kan ge en god effekt för att skydda kvinnor mot virus, så är det inte säkert att könshormonet verkar på samma sätt på män.

– Även om könshormoner kan spela en roll så kan det ju också vara indirekta samband, det behöver inte vara så att en hormonbehandling ger en direkt effekt. Hypotesen bakom de här studierna är jätteintressant men det naturliga hade varit att först göra fler djurstudier och få lite mer på fötterna innan man studerar det på människor, säger Angelica Lindén Hirschberg.

Att lägga pusslet som leder fram till en förklaring till varför män tycks riskera allvarligare komplikationer i både vanliga luftvägsinfektioner och de farligare varianterna av familjen av coronavirus kräver mer forskning där en mängd olika faktorer vägs in, anser Angelica Lindén Hirschberg. Såväl genetik som livsstilsfaktorer måste tas med i beräkningen.

– Det är mycket som skiljer mellan könen. Många livsstilsfaktorer till exempel. Man får heller inte glömma att kvinnor lever längre än män. Det här är ganska komplext och behöver studeras utifrån olika aspekter.