Preventionsprogrammet Health Age Initiative minskade risken för stroke och hjärtinfarkt hos äldre personer i Umeå.

– Det är första gången som en utvärdering av ett preventionsprogram gällande äldre patienter kan visa en tydlig effekt med minskad risk för hjärtkärlsjukdom, säger Peter Nordström, geriatrikprofessor vid Umeå universitet.

– Det är glädjande och visar att insatser både kan rädda liv och ge många äldre en högre livskvalitet.

Omkring 5 500 umeåbor – 70-åringar och äldre – deltog i programmet Health Age Initiative, HAI, som med finansiering genom Vetenskapsrådet inleddes 2012.

Peter Nordström
Peter Nordström

Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdomar som blodtrycksnivå, övervikt och fysisk inaktivitet registrerades på individnivå efter en hälsoundersökning och har i programmet mynnat ut i individuella råd utifrån riskprofil.

– Det har både handlat om att förändra kost och motionsvanor, men även att medicinbehandling mot högt blodtryck och höga blodfetter har satts in eller justerats, säger Peter Nordström.

– Vi har idag inte kunskap för att slå fast vilka delar inom programmet som är mest effektiva, men tidigare studier har visat att livsstilsförändringar och rätt läkemedelsbehandling är ungefär lika viktiga.

Låg över riksgenomsnittet

Tidigare låg Umeås äldre befolkning över riksgenomsnittet i riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom. Men med insatserna har deltagarna i preventionsprogrammet kunnat minska risken till 20 procent under ett nationellt genomsnitt. Kontrollgrupp har varit jämförbara 70-åringar från övriga Sverige.

Umeåforskarna noterat också en spridningseffekt av den lokala kraftsamlingen genom preventionsprogrammet. Även umeåbor i 70-årsåldern som inte ingått i projektet har överlag sänkt sina risknivåer för hjärtkärlsjukdom betydligt.

Ansvariga för Umeåstudien menar att resultaten är mycket hoppingivande och att metodiken kring programmet bör vara av intresse för fler regioner i arbetet med att minska risken för sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och kärlkramp.

– Vi skulle önska att den här typen av preventionsprogram införs för alla 70-åringar i Sverige och det vore intressant att även testa internationellt, säger Peter Nordström.

Han ser framför sig ett samspel mellan insatser från vårdgivare och ett personligt engagemang som pensionär.

– Om man ska nå en god effekt för hela befolkningen, så krävs det nog att samhället i stort ändrar inställning. Särskilt i perspektivet att andelen äldre ökar stadigt och begränsade vårdresurser gör att egenvård blir allt viktigare.

– Stora informationskampanjer likt dem som haft effekt för att minska rökningen kunde vara ett sätt att nå en förändring och sprida kunskap om risker med högt blodtryck och övervikt, säger Peter Nordström