Nästa höst inför Region Skåne självtester för HPV som screeningmetod. Det innebär att kvinnor i åldrarna 23 till 70 år inte längre får en kallelse till cellprovtagning hos en barnmorska – utan istället får ett så kallat egenprovtagningskit för HPV hemskickat till brevlådan. 160 000 provtagningskit kommer att skickas ut till skånska kvinnor under hösten 2021. Provtagningskitet består av en bomullspinne för provtagning, provtagningsanvisning, provrör och svarsbrev.

– Egenprovtagning är precis lika säkert som att låta en barnmorska utföra testet. Om egenprovtagningen visar spår av HPV-virus så får kvinnan en kallelse till riktad cellprovtagning hos barnmorska, säger Gunilla Bodelsson, verksamhetschef för klinisk genetik och patologi vid Region Skåne.

Skåne först med självtest som screeningmetod

Skåne är den första regionen i landet som går över till den här metoden, och enligt regionrådet Gilbert Tribo (L) handlar det om att förenkla vardagen och göra screeningen enklare och flexiblare för kvinnorna.

Region Skåne började redan 2017 med att skicka ut självtester till kvinnor som uteblivit från cellprovtagningarna de senaste sju åren. Ungefär 20 procent av de skånska kvinnorna som inte kom för att göra cellprovtagning angav i undersökningar att de tyckte det kändes obehagligt eller inte hade tid. Flera uteblev också på grund av språksvårigheter.  Pilotprojektet ledde till att 800 kvinnor skickade in svar och det ansågs vara ett så pass bra resultat att självtesterna permanentades 2018.

Nu skickar 30 procent av kvinnorna från den här gruppen in svar. Gunilla Bodelsson konstaterar att svarsfrekvensen ökat successivt för varje gång självtesterna skickats ut och hon tror att det beror på att kunskapen ökat och att kvinnorna tycker att det här är ett bra sätt att lämna prov.

– Vi är oerhört nöjda med 30 procent, det är kvinnor som annars inte skulle ha lämnat något prov alls. I den gruppen finns det också en högre förekomst av cellförändringar och livmoderhalscancer, säger Gunilla Bodelsson.

Under pandemin i år har barnmorskemottagningarna delvis stängt ned för cellprovtagningar, och därför har regionen bestämt att fler självtester ska skickas ut nu under hösten.

– Det fanns ett uppdämt behov i Skåne med 50 000 kallelser som inte kunde skickas ut. Då bestämde vi oss för att skicka ut självtest till 30 000 av de här kvinnorna.  De allra flesta barnmorskemottagningarna har nu igång cellprovtagningen igen – i nuläget är det inte fullt ut, men i hög utsträckning. Vi kommer att ta ställning till om vi behöver komplettera med fler självtester, berättar Gunilla Bodelsson.

Kombinera screening med vaccination

Än så länge är det bara sju av 21 regioner som erbjuder HPV-självtest för kvinnor som uteblir från kallelserna till cellprovtagning. Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid KI och enhetschef för Center för Cervixcancerprevention, tycker att regionerna borde vara mer på tårna nu under pandemin:

– Man kunde använda den här omstarten till att göra något mer innovativt. Till exempel att utrota livmoderhalscancer genom att kombinera screeening med vaccination. Om man vaccinerar alla kvinnor upp till 30-årsåldern så skulle HPV utrotas och screening inte behövas, säger Joakim Dillner.

Han tycker att Region Skånes införande av självtester som screeningmetod är framsynt, och spår att alla regioner i Sverige kommer att få gå över till den här metoden.

– Jag hör från patientrepresentanter att de tycker att det är en väldigt bekväm och enkel metod. Min bedömning är att när kvinnorna väl vant sig vid att använda självprovtagning så kommer vi troligen inte att gå tillbaka till den gamla metoden, säger Joakim Dillner.