I december blev hela godkännandeprocessen för CAR-T-behandling av patienter med diffust storcelligt B-cellslymfom klar, och just nu behandlas den första patienten på SUS i Lund. CAR-T innebär i korthet att kroppens eget immunförsvar trimmas för att attackera och bekämpa cancercellerna. Preliminärt kommer 10 till 12 lymfompatienter att behandlas på SUS i Lund per år.

– Det känns förstås väldigt bra att vi kan erbjuda CAR-T till de patienter där det inte finns några andra alternativ, och att vi kan ge dem hopp om bot, säger Mats Jerkeman, onkolog och överläkare, Skånes universitetssjukhus Lund.

Varje år drabbas 500 svenskar av den aggressiva lymfomcancern diffust storcelligt B-cellslymfom. Majoriteten är 50 år eller äldre. Ungefär 10 procent av de drabbade svarar inte på den vanliga cancerbehandlingen med cytostatika och antikroppsbehandling – eller så får de snabbt återfall i sjukdomen. Det är de här patienterna som blir aktuella för CAR-T-behandling.

Om allt faller väl ut kan patienterna bli botade från sin sjukdom. Men det är inte alla patienter som klarar att bli behandlade med CAR-T, eftersom behandlingen kan ge svåra biverkningar – bland annat neurologisk problematik med tal- och skrivsvårigheter och ett sepsisliknande tillstånd som kräver intensivvård.

– De begränsningar som finns för att komma ifråga handlar framförallt om patienten har andra sjukdomar och hur lymfomsjukdomen ter sig. Och även förstås om det finns andra alternativa behandlingar som skulle passa bättre. Någon absolut åldersgräns finns inte, säger Mats Jerkeman.

Den patient som just nu behandlas på SUS i Lund har inte fått svårare biverkningar, men Mats Jerkeman poängterar att det är för tidigt att deklarera ett positivt resultat eftersom det måste gå ett antal veckor innan man vet helt säkert hur patienten klarar behandlingen. Biverkningarna varar i alla fall inte så länge.

– De är övergående, ofta går de över på några veckor.

Avancerad tillverkningsprocess

Själva processen att tillverka CAR-T-terapin för patienterna i Lund är dock rätt tidsödande. Patientens T-celler från immunförsvaret tas ur kroppen och skickas till ett laboratorium i USA. Där genomgår cellerna en process som gör dem mer aggressiva och mer precist inriktade mot lymfomcancercellerna. Sen skickas de nedfrysta tillbaka till Europa för kontroll i Holland innan sjukhuset i Lund får tillbaka cellerna. Totalt tar det minst fyra veckor innan behandlingen kan påbörjas.

– Om vi hade kunnat tillverka CAR-T här i Lund hade det kanske bara tagit en vecka och patienten hade fått sin behandling snabbare. Att tillverka själv skulle också göra det omedelbart billigare för sjukhuset, säger Mats Jerkeman.

Egentillverkning av avancerade läkemedelsterapier är en del av syftet med ATMP-centrat, kliniskt utvecklings- och behandlingscentrum för avancerade terapier, som startade vid årsskiftet i Lund. Genom centrat ska patienter inom den Södra sjukvårdsregionen kunna delta i klinisk utveckling och få tillgång till marknadsgodkända ATMP-läkemedel. Men det kommer att dröja innan SUS i Lund har en egen tillverkning av avancerade läkemedelsterapier.

– Om ett par år kan det vara möjligt med tillverkning av CAR-T här. Det beror på om man vill satsa på det och om det finns tekniska möjligheter, det sker i USA till exempel, säger Mats Jerkeman.

Andra cancerformer aktuella

Framöver kommer CAR-T med all säkerhet att kunna användas även för andra cancersjukdomar. Benmärgscancern multipelt myelom kan bli nästa tumörsjukdom som kan behandlas med CAR-T, men hela godkännandeprocessen är ännu inte klar.

– Behandlingen kommer säkerligen att bli verklighet för solida tumörer också i framtiden, säger Mats Jerkeman.

Under tiden fortsätter utvecklingen av den specialdesignade cellterapin – något som förhoppningsvis leder både till förbättringar av metoden och att biverkningarna inte behöver bli så svåra för framtida patienter, säger Mats Jerkeman.

CAR-T är i nuläget en av de dyraste cancerbehandlingarna som finns. Region Skåne står för finansieringen av CAR-T-behandlingarna men har inte offentliggjort vad en behandling kostar. I USA ligger kostnaden per behandling på 400 000 dollar.