Utredaren Anna Nergårdh och socialminister Lena Hallengren från regeringens webb-sändning då delbetänkandet presenterades.

Det tredje delbetänkandet från utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård” innehåller inga skarpa förslag utan analyserar istället hur utredningsarbetet gått hittills och hur samverkan mellan olika aktörer, förändrade ersättningssystem och förebyggande folkhälsoarbete kan stärka den primära vården. I betänkandet har utredaren Anna Nergårdh och hennes medarbetare också gjort en djupdykning i hur det såg ut när lagstiftningen kom till och hur den rimmar med dagens situation i hälso- och sjukvården.

– Den har ganska många år på nacken och kom till när behoven var av mer akut karaktär. I dag handlar det mest om långvariga och kroniska tillstånd. Då måste också vårdsystemet vara byggt efter det som är aktuellt i dag, säger Anna Nergårdh.

Inte endast primärvården

Utredningen är omfattande och ska lägga fram förslag till hur man bygger en modern och tillgänglig hälso- och sjukvård där individen blir sedd och får ett större inflytande över sitt liv med behandlingar och egenvård – till exempel med hjälp av digitala lösningar. I de två tidigare betänkandena har flera förslag som påverkar just lagstiftningen lagts fram. Men Anna Nergårdh lyfter fram att det inte bara handlar om att förändra och stärka primärvården – det är där utredningen har sitt fokus – utan också om att de komplexa behoven som patienter med kroniska sjukdomar har måste hanteras av andra aktörer också.

– Vi måste gå från sjukdomar och institutioner till system som är byggda för människor, och se till att också marginaliserade och sårbara grupper nås. Det räcker inte med att stifta nya lagar utan det krävs beslut ute i regioner och kommuner. Man måste förklara för medborgarna varför förändringarna behövs och inte minst involvera medarbetarna i vården, säger Anna Nergårdh.

I det fortsatta utredningsarbetet ska Nergårdh och hennes team fördjupa sig ytterligare i vårdens roll i det förebyggande hälsoarbetet och hur rehabilitering, habilitering och forskning ska utvecklas.

– Just det förebyggande är så viktigt. Man kan få skrämselhicka från vårdens sida, men det är inte där allt ska lösas. Vården har sin roll och primärvården har bäst förutsättningar att se hela vårdbehovet en individ har – men samverkan måste också ske med kommuner, skolor, arbetsplatser och föreningar till exempel.

Ängelholm gott exempel

Utredningen lyfter erfarenheterna från projektet Hälsostaden Ängelholm som ett gott exempel hur man kan bygga en mer personcentrerad och proaktiv hälsovård. I Ängelholm har vårdens samverkan med kommunen lett till vänskapsbesök från volontärer för att minska ensamhet hos äldre – att vara ensam kan innebära en lika stor riskfaktor för dödlighet som fetma och rökning. Hälso- och sjukvården i staden arbetar också med mobila team, förebyggande av benskörhet och tidigt uppfångande av tecken på demens.

Flera av de förslag som kom i det andra delbetänkandet från utredningen 2018 fanns med på den så kallade 73-punktslistan – uppgörelsen mellan regeringen och de två samarbetspartierna Centern och Liberalerna i januari i år. Det handlar bland annat om ett nationellt uppdrag för primärvårdens utformning, en fast läkarkontakt för patienterna på vårdcentralerna och ett så kallat ”patientkontrakt”.

Än så länge har dock inget av detta presenterats i riksdagen. Om det snart kommer en proposition som innehåller något av förslagen från det andra delbetänkandet är fortfarande oklart – det undvek socialminister Lena Hallengren att svara på när Anna Nergårdh presenterade sitt tredje delbetänkande. Socialministern konstaterade bara att det finns en bred politisk uppslutning bakom förslagen och att det andra delbetänkandet remitterats till och bereds i regeringskansliet.

– Det är en stor omställning att göra vården mer tillgänglig och patientcentrerad. Framtidens hälso- och sjukvård måste bli bättre på att arbeta med förebyggande insatser, inte minst vad gäller psykisk ohälsa. Vi behöver också involvera patienterna mer, kommenterade socialminister Lena Hallengren.