Bipacksedlar och patientFör komplicerade, för tung layout, svårbegripligt språk och för mycket om sällsynta biverkningar. Det är uppfattningar från personer i alla åldrar som deltog i en studie om bipacksedlar i läkemedelsförpackningar. Studien gjordes med så kallade fokusgrupper där män och kvinnor i åldrarna 18-75 gav sina synpunkter på tre olika bipacksedlar som används idag. Bipacksedlar för ett receptbelagt, ett receptfritt samt ett generiskt läkemedel ingick i undersökningen, som utfördes av företaget Ipsos på uppdrag av LIF – de forskande läkemedelsföretagen i samarbete med FGL – Föreningen Generiska Läkemedel och Läkemedelsverket. Informationen i bipacksedlarna betraktades som neutral fakta, men behovet av dem bedömdes vara olika utifrån patienternas varierande förutsättningar. De som första gången skulle använda ett nytt läkemedel ansågs mer angelägna att ta del av informationen än de som redan tidigare hade använt läkemedlet. Ett annat resultat var uppfattningen att de som sällan tar ett läkemedel tittar på bipacksedeln när något symptom uppträder, om de tar en ny kombination av läkemedel eller när det gäller läkemedel där felaktig användning kan leda till allvarliga konsekvenser.

Önskemål: mindre komplicerad information

Annmargret Tallberg
Annmargret Tallberg
– Bipacksedlar är för komplicerade och är inte optimalt utformade för att nå ut till patienterna, säger Annmargret Tallberg, ansvarig för regulatory affairs för Sverige, Norden och Baltikum på MSD. (Regulatory affairs är den avdelning på läkemedelsföretag som hanterar frågor kring tillämpning av regelverk och kontakter med läkemedelsmyndigheter). Efter att deltagarna i studien fått ge sina synpunkter på dagens bipacksedlar fick de även se exempel på hur framtida bipacksedlar skulle kunna se ut. De omgjorda förslagen var redigerade varianter på de tre bipacksedlarna i det första försöket med en mer luftig layout, större bokstäver och kortare texter. – Vi tog till exempel bort avsnitt om sällsynta biverkningar. I stället lyfte vi fram det som är viktigt att tänka på, till exempel vid akuta symptom, som andningssvårigheter svullna läppar och liknande, säger Annmargret Tallberg.

Uppskattade förslag till reformerad bipacksedel

Förändringarna uppskattades av studiedeltagarna. – De omgjorda bipacksedlarna ansågs vara mer direkt fokuserade på det viktiga och gav en begriplig bild av den viktiga informationen. Vi fick också tips om att man kan rama in vad som är särskilt viktigt att veta, säger Annmargret Tallberg. Att stuva om och ta bort mindre viktig information är steg mot en mer ändamålsenlig bipacksedel. I de omgjorda varianterna var uppemot hälften av texten i dagens bipacksedlar borttagen. I och med att informationen stuvats om och komprimerats upplevdes den som mer relevant och användbar. – Informationsöverföringen till patienten blir bättre och bipacksedeln kan då bättre bidra till målet om effektiv och trygg läkemedelsanvändning, det vill säga hög patientsäkerhet, säger Annmargret Tallberg. Före den 1 januari 2013 ska EU-kommissionen presentera sina tankar om brister i den nuvarande bipacksedeln och produktresumén och hur bristerna kan åtgärdas med syftet att patienters behov tillgodoses bättre än idag. Det kan handla om ändringar i innehåll och layout.

Bipacksedeln på internet i framtiden?

Även om kommissionen kommer fram till att bipacksedeln bör reformeras är det en lång väg fram till att sådana förändringar slår genom i läkemedelsförpackningarna. – Det kan dröja till år 2020, konstaterar Annmargret Tallberg. Om hon fick bestämma så skulle man ta ytterligare ett steg utöver att förenkla och göra bipacksedeln mer ändamålsenlig. – I framtiden vill jag att bipacksedlar finns tillgängliga på internet. På så sätt skulle uppdateringar i informationen slå genom direkt, precis som med FASS-informationen på nätet. Patienter som saknar egen uppkoppling kan få en aktuell bipacksedel utskriven när läkemedlet hämtas eller köps, eftersom alla apotek och andra försäljningsställen har utskriftsmöjligheter, säger Annmargret Tallberg. Idag kan det vara så illa att läkemedel måste kasseras i onödan eftersom bipacksedeln innehåller inaktuell information.

Bild

Bipacksedlar och patient; LIF, Lotta Fogelström (CC BY-NC-ND 3.0) Annmargret Tallberg. Foto: Tribon (omfattas inte av CC. All rights reserved)