Av EU:s befolkning över 15 år röker 26 procent visar en ny undersökning beställd av EU-kommissionen. Det är samma siffra som för tre år sedan när invånarnas attityder till tobak och e-cigaretter kartlades senast.

Sverige sticker dock ut markant. Här röker totalt 7 procent. I de flesta länder röker en stor majoritet dagligen men Sverige sticker ut även här då bara hälften av rökarna gör det dagligen. Sverige är det enda land i EU som tillåter snus vilket sannolikt är en förklaring till den förhållandevis låga andelen rökare. När snus inkluderas stiger siffran för regelbundet tobaksanvändande till 24 procent.

– Vi vet inte om de som snusar hade rökt om snuset inte funnits på den svenska marknaden. Däremot vet vi att snus är starkt beroendeframkallande, säger Linda Maripuu på Folkhälsomyndigheten.

Sydeuropa toppar

I södra Europa röks det fortfarande mest och Grekland toppar ligan med 37 procent av den vuxna befolkningen. I topp fem ligger även Bulgarien, Frankrike, Kroatien och Lettland.

Sedan EU-mätningen 2014 har rökningen ökat med 4 procent i gruppen 15 till 24 år och numer är uppe i 29 procent i EU. I övrigt har rökandet inte ökat. Även användandet av e-cigaretter ligger kvar på 2 procent totalt i EU. Många av deltagarna i undersökningen uppger att de röker e-cigaretter för att sluta röka men den metoden har bara fungerat för en tiondel. När det gäller e-cigaretter sticker Sverige också ut, tillsammans med Slovakien. I båda länderna föredrar alla som röker tobakssmak. I övriga EU väljer nästan hälften fruktsmak som jordgubb eller körsbär.

Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden.
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden.

Cancerfonden vill se åtgärder

Trots att svenskarna röker minst orsakar rökning enorma kostnader för samhället och individen i form av sjuklighet och förtida död. Enligt en färsk rapport från Cancerfonden, gjord i samarbete med Skandia, kostar tobaksrökningen 31 miljarder om året. En summa som motsvarar hela primärvårdens kostnader för alla allmänläkare och sjuksköterskor. För Folkhälsomyndigheten liksom Cancerfonden finns det en tydlig målgrupp till vilka antirök-insatser ska riktas: De unga och de som inte har börjat använda tobak.

– Det viktigaste som kan göras här och nu är att stoppa nyrekryteringen av rökare. Vår vision är ett rökfritt Sverige 2025, men för att nå dit behövs politisk vilja och handlingskraft. Ett angeläget steg på vägen är att införa Tobaksutredningens förslag, som bland annat handlar om exponeringsförbud och fler rökfria miljöer, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden.