Den hittills störst prevalensundersökningen av covid-19 genomförs just nu vid Umeå Universitet. Ramona Groenheit, projektledare på Folkhälsomyndigheten, och Anders Johansson, hygienöverläkare vid Region Västerbotten, leder projektet att testa alla studenter och medarbetare.

– Umeå och hela Västerbotten har klarat pandemin med förhållandevis liten smittspridning. Därför blir det extra intressant att se hur Umeåområdet påverkas av att så många studenter från hela landet nu kommer hit för att plugga, säger initiativtagaren Anders Johansson, hygienöverläkare vid Region Västerbotten.

– Alla studenter och universitetsanställda erbjuds egenprovtagning vid två tillfällen för att vi ska få en bild av smittspridningen från den första veckan till veckan därpå. Den kunskap som vi får genom en så heltäckande provtagning följs med intresse även internationellt.

Med studenter som i större omfattning återvänt till vanlig undervisning efter distansstudier i våras kan campuslivet tyckas ha återgått till det normala i Umeå.

Ska se hur smittspridning påverkas

Men vita provtagningstält sticker ut på campus och även de uniformerade militärer som håller ordning på att uthämtningen av provtagningskit fungerar.

Gloria 8 – Folkhälsomyndighetens benämning på smittskyddsinsatsen i civil-militär samverkan – ska snabbt ge svar på hur återgången till campusundervisning påverkar smittspridning. Inom tre dagar ges svar på om en person har en aktiv infektion.

– Utvecklingen under de första veckorna av terminen är intressant, men vi räknar också med att skaffa oss en hel del kunskap i övrigt Deltagarna får exempelvis fylla i en symptomenkät som ger oss kunskapsunderlag för vilka symtom som i högre grad än andra leder till sjukdom, säger Ramona Groenheit, projektledare på Folkhälsomyndigheten.

– Vi har genomfört sex prevalensundersökningar tidigare under pandemin, bland annat i Göteborg under sommaren med 6 000 deltagare och fokus på skillnaderna i smittspridning mellan socioekonomiska områden. Men undersökningen i Umeå är den största hittills.

Per Ragnarsson
Per Ragnarsson

Oro för att smittspridning tar fart

Från universitets sida finns en oro för att smittspridningen ska ta fart. Åtgärder som extra städning, begränsade undervisningsgrupper och att allmänt glesa ut verksamheten har satts in för att motverka smitta.

– Det kommer även fortsättningsvis att vara lite mer distansundervisning än normalt och med en prioritering att första- och sistaårsstudenter får mer undervisning på campus än övriga, säger biträdande universitetsdirektören Per Ragnarsson.

Anders Johansson benämner Umeåprojektet som ett stort experiment i verkligheten och han känner ingen direkt oro för omfattande smittspridning.

– Vi kommer att få ett snabbt svar om det går bra eller inte att starta vanlig, fysisk undervisning. Utifrån det kan vi agera. Vi har resurser i bakgrunden med 35 läkare för smittspårning och att individer som bär på aktiv infektion då snabbt kan isoleras, men även att man kan spåra de kontakter som dessa individer haft.

Stephan Stenmark
Stephan Stenmark

– Ser vi att det inte fungerar så kan vi också anpassa verksamheten med exempelvis ännu större avstånd och mindre grupper.

Region Västerbottens smittskyddsläkare Stephan Stenmark tror också på en förebyggande effekt med ”Gloria 8”.

– Jag och kollegorna talar hela tiden om att hålla ut och som jag ser det att covid-19 kommer att finnas kvar i minst två år för oss alla att behöva hantera. Att vi är så aktiva med undersökningen nu under terminsstart bör få studenterna att tänka till kring de anpassningar som krävs.

Hur har det sett ut i Västerbotten under sommaren?

– Riktigt bra med inga coviddödsfall sedan slutet av juni och nyligen nådde vi en milstolpe i form av att inte ha någon patient med covid-19 för sjukhusvård – varken på IVA eller någon annan vårdavdelning, säger Stephan Stenmark.

Ett provtagningstält för covid-19 mötte studenterna vid Umeå Universitet
Ett provtagningstält för covid-19 mötte studenterna vid Umeå Universitet

 

Fotnot: Resultaten från testningen visade en mycket låg förekomst av covid-19 – endast 6 av 9907 individer hade en aktiv infektion, enligt en sammanställning av Folkhälsomyndigheten. Totalt lämnade 6703 studenter och universitetsmedarbetare in dubbla prov. Drygt hälften av deltagarna var födda på 90-talet.