Under Centerns kommundagar i Uppsala i helgen, som samlade cirka 700 politiker från framför allt regioner och kommuner, var reformen god och nära vård ett diskussionsämne på seminarierna. Christer Jonsson, regionråd i Region Kalmar län och ledande sjukvårdspolitiker i partiet, säger i en videointervju för LIFe-time.se att det är viktigt att fast läkarkontakt utgör en del av den kommande reformen.

– De senaste åren har vi fokuserat mycket på att en primärvårdsreform ska ge fler människor en fast läkarkontakt oavsett var man bor i landet, och att vi ska säkerställa att det finns en utvecklingsmöjlighet för små och medelstora hälsocentraler som haft ganska tuffa förutsättningar för att finnas kvar, säger Christer Jonsson.

Cecilia Andersson, ordförande för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, Västra Götalandsregionen, menar att det är viktigt att träffa patienter på rätt vårdnivå:

– Den stora delen av de sjukvårdsbehov som människor har kan vi tillgodose i primärvården. Då måste vi lägga ett större fokus på primärvården i stället för som det varit de senaste fyrtio åren på specialistsjukvården.

Sofia Nilsson, riksdagsledamot och ledamot i Socialutskottet, förhandlar med regeringen om den proposition kring en primärvårdsreform som regeringen utlovat ska komma under våren. Förhandlingarna går bra, menar hon, samtidigt som det finns tydliga skiljelinjer mellan Centern och regeringen. En sådan finns kring patientens valfrihet:

– Vi ser de privata välfärdsföretagen som en naturlig del av välfärden. Vi vill synliggöra kvaliteten hos olika vårdgivare så att patienten faktiskt ska kunna välja. Men jag tycker att vi tagit steg framåt, säger Sofia Nilsson.

Kommer ni få med er regeringen på er syn på valfrihet och privata vårdgivare?

– I januariavtalet finns en viktig punkt kring konkurrensneutralitet, och valfrihetsfrågan finns med som en grund. Jag förutsätter att regeringen lever upp till detta, säger Sofia Nilsson.