Så gott som alla läkemedel, 99 procent av läkemedelsomsättningen i Sverige, omfattas av läkemedelsförsäkringen. Men trots att andelen är låg såldes 349 000 oförsäkrade förpackningar på apotek inom läkemedelsförmånen under 2012. Den dåvarande läkemedels- och apoteksutredaren Sofia Wallström konstaterade att detta var ett problem. Men hennes förslag till åtgärder stötte på patrull.

Robert Ström
Robert Ström

– Eftersom den totala volymen har ökat sedan dess rör det sig sannolikt inte om färre, snarare fler, förpackningar idag, säger Robert Ström, vd för Läkemedelsförsäkringen.

Det finns en lucka där läkemedel utanför Läkemedelsförsäkringen eller motsvarande skydd kan nå patienter i Sverige, särskilt i samband med det generiska utbytet. Ett exempel är "periodens vara", som väljs ut av TLV, där även oförsäkrade läkemedel kan väljas ut. TLV kan inte ställa krav på att endast läkemedel med Läkemedelsförsäkringen eller motsvarade skydd kan väljas ut för periodens vara. Sådana krav skulle troligen strida mot EU:s regler om konkurrensbegränsning. TLV kan i princip inte ställa krav som går utöver produktansvarslagen. Dock har detta inte prövats inom EU:s rättsinstanser.

Informationsplikt bör införas

Robert Ström föreslår ändrade rutiner när ett oförsäkrat läkemedel väljs som periodens vara eller blir föremål för ett utbyte, i situationer när apoteken blir skyldiga att byta ut ett läkemedel på receptet mot ett utbytbart alternativ.

– Jag menar att det bör införas en informationsskyldighet för apoteken. När patienter är på väg att hämta ut ett oförsäkrat läkemedel ska de informeras om vad det innebär. Patienten ska, till samma kostnad och inom förmånen, kunna erbjudas ett annat utbytbart, försäkrat läkemedel, säger Robert Ström.

Förslaget skulle, om det införs, i praktiken leda till att antalet oförsäkrade läkemedelsförpackningar minskar, menar Robert Ström. Det skulle sända en signal till företag att Sverige månar om patienternas säkerhet. Förslaget skulle inte strida mot EU-regler om konkurrensbegränsning.

Osäkert om patienter är medvetna

Eftersom periodens vara handlar om stora volymer innebär det att många patienter kan få oförsäkrade läkemedel – och det utan att de har informerats om att så är fallet. Det finns uppgifter om att några patienter skadas i Sverige av oförsäkrade läkemedel varje år.

Det är osäkert hur många apotekskunder som är medvetna om att en del läkemedel inte har samma försäkringsskydd som merparten.

Sedan länge är de flesta företag som säljer läkemedel medlemmar i Läkemedelsförsäkringen, vilket innebär att samtliga deras läkemedel omfattas av försäkringen. Sedan 2013 gäller dessutom en överenskommelse där alla apoteksaktörer lovar att inte aktivt bidra till att läkemedel utanför försäkringen säljs i landet.