Jan G. Smith inviger utbyggnaden av fabriken i Askersund.

Det som slår en som besökare till familjeföretaget ABIGO Medical är den samhörighet och stolthet som tycks råda på företaget. En personlig och omhändertagande företagskultur. När Jan G. Smith – som grundade företaget tillsammans med sin bror Leif – under invigningsmiddagen för utbyggnaden av fabriken i Askersund låter blicken svepa över alla närvarande anställda använder han en liknelse med en traditionell bruksort.

– Alla anställda är så otroligt kompetenta, motiverade och noggranna. Det är som ett gammaldags brukssamhälle med en symbios mellan medarbetare och företaget. Och det betyder mycket att vi har vår tillverkning i ett litet samhälle som Askersund. Den känsla du hade i de gamla bruksorterna har du här, men inte i Stockholm eller Göteborg, säger Jan G. Smith.

En framgångssaga

ABIGO Medical kan beskrivas som en framgångssaga. Det startades 1989 av bröderna Smith som båda fortfarande är aktiva i företaget. Företaget tillhandahåller ett antal läkemedel, medicintekniska produkter samt produkter inom nutrition. Men den dominerande produkten, som tillverkas i Askersund, är sårförbandet Sorbact som förebygger infektioner. Det är den kraftiga internationella tillväxten och den ökande exporten av sårförbandet som ligger bakom satsningen på en utbyggnad. Företaget räknar med en årlig produktionsökning på 15 till 20 procent.

Många företag hade kanske inte valt att satsa på utbyggd produktion i ett land med Sveriges relativt sett höga kostnadsläge. Men för Jan G. Smith var det självklart att investera 30 miljoner kronor i en utbyggnad:

– Jag skulle inte kunna tänka mig att lägga produktion utomlands. Det betyder så oerhört mycket att tillverka i Sverige med den kompetenta arbetskraft vi har. Kvaliteten är det viktigaste för oss, och maskinerna kostar ju lika mycket var de än står någonstans. Det är också betydelsefullt att vi har en närhet till vår produktutveckling och forskning i Göteborg.

Minskar behov av antibiotika

Framgångarna för sårförbandet Sorbact, som bygger på svensk forskning, är förknippat med ett ökat globalt fokus på att få ned antalet infektioner, inte minst inom sjukvården, och minska hotet från antibiotikaresistens. Förbandet förebygger och behandlar sårinfektioner genom att bakterier binds till förbandets yta utan att några kemiska substanser frisätts i såret. Varje gång förbandet byts avlägsnas bakterier. Genom att förebygga infektioner minskar sårförbandet behoven av antibiotika, vilket i sin tur motverkar spridning av resistenta bakterier.

ABIGO Medical har genomfört ett antal kliniska studier med goda resultat. En nyligen internationellt publicerad studie på patienter som genomgått kejsarsnitt med stora sårytor som följd visade på signifikant minskad risk för sårinfektion samt lägre efterbehandlingskostnader.

– Vi har kunnat visa att sårförbandet ger bättre kliniska resultat, färre och mildare sårinfektioner och därmed ett minskat behov av antibiotika, vilket i sin tur är en viktig pusselbit i den globala kampen mot antibiotikaresistens. Därför är sårläkning ett hett område i dag. Vi är exempelvis stora i Frankrike, och är på väg in på den japanska marknaden, den andra största marknaden i världen efter USA.

Oberoendet viktigt

För bröderna Smith har ledstjärnan hela tiden varit att ABIGO Medical ska vara ett oberoende familjeföretag. Man har aldrig varit intresserade av att växa snabbt med hjälp av riskkapital utan har strävat efter långsiktig finansiell stabilitet. Företaget har växt av egen kraft varje år och vinsterna har återinvesterats i verksamheten. I år omsätter ABIGO Medical omkring 300 miljoner kronor och har över 130 anställda.

– Vi är stolta över att i dag kunna visa upp ett globalt växande medelstort Life Science-företag, som bidrar till den svenska Life science-sektorns styrka, och även till Sveriges tillväxt. Vi bidrar med bland annat arbetstillfällen, skatteintäkter, ökad efterfrågan på kringtjänster och inte minst för att "plocka upp" svenska innovationer och kommersialisera dessa, säger Jan G. Smith.

Ingen slutar

Riksdagsledamoten Penilla Gunther (KD) var en av gästerna på invigningsmiddagen. I sitt tal tog hon upp att såväl företagsledning som anställda skall vara stolta över att utgöra ett bra exempel på att Sverige står sig i konkurrensen även när det gäller produktion inom Life Science:

– Ni ska vara stolta över att Askersund är en av de viktigaste platserna för svensk medicinteknik. Ni är en del av en världsomfattande marknad där ert arbete har betydelse, sade Penilla Gunther.

Och uppenbarligen känner de som jobbar på företaget just detta. Den enda gången siffran noll tycks förekomma inom ABIGO Medical är när man ska redovisa personalomsättningen. För det är ingen som slutar.