Barbro Westerholm blev 89 år.

Barbro Westerholms betydelse för svensk hälso- och sjukvård de senaste 50 åren framstod tydligt när beskedet om hennes bortgång kom på onsdagen. Samtliga partiledare uttryckte i kommentarer unisont stor respekt och vördnad för hennes insatser, likaså företrädare för aktörer inom området.

– Vi är många som känner stor saknad, samtidigt som vi minns Barbro med värme och stolthet. Barbros heroiska kamp för människors frihet och lika värde lämnar bestående avtryck i Liberalerna och det svenska samhället. Det har sagts om Barbro att sällan har så många så mycket att tacka en människa för – jag kan bara instämma, säger Johan Pehrson, Liberalernas partiledare, i ett pressmeddelande.

Statsminister Ulf Kristersson lyfte i en kommentar fram Barbro Westerholms outtröttliga engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter, och att hennes gärning gjort både politiken och världen lite bättre.

På språng som en ungdomspolitiker

Barbro Westerholm tvekade aldrig i att ta ställning för utsatta grupper under åtskilliga debatter och seminarier, inte minst under de årliga Almedalsveckorna. Det är många som genom åren förundrats av att se henne komma farande med spänstiga steg mellan olika debatter och engagemang inom det sjukvårdspolitiska området, mer påminnande om en ivrig ungdomspolitiker än om riksdagens äldsta ledamot.

Lif – de forskande läkemedelsföretagen och dess medlemsföretag hade mycket samverkan med Barbro Westerholm genom åren via olika debatter och seminarier.

– Barbro Westerholm var en sann humanist som alltid stod på svaga gruppers sida, och en klok person som alla lyssnade till. Vi är många inom läkemedelsbranschen som minns henne med stor värme och respekt, säger Johan Färnstrand, vd Lif – de forskande läkemedelsföretagen.

Den första gången Barbro Westerholm verkligen väckte uppmärksamhet i hela landet var nog som 46-årig nyutnämnd generaldirektör för Socialstyrelsen. Det första hon gjorde på sin post var att snabbt se till att homosexualitet inte längre skulle betraktas som en sjukdom. Och just hbtq-personers rättigheter i samhället var något hon fortsatte att driva under sin senare långa politiska karriär inom Liberalerna, exempelvis frågan om samkönat äktenskap. Likaså drev hon intensivt och med framgång frågor kring jämställdhet, abortlagstiftning och pensionärsfrågor.

Sällsynta sjukdomar

Barbro Westerholm var också under många år en av de starkaste rösterna i landet i att lyfta fram sällsynta sjukdomar. Hon drev på för bättre kunskap om diagnostisering och behandling, och mot den oförståelse som drabbade ofta möter inom hälso- och sjukvården. Så sent som för ett år sedan, hennes sista som riksdagsledamot, var hon drivkraften bakom att Socialutskottet krävde att den dåvarande regeringen skulle införa en särskild finansiering av läkemedel riktade mot sällsynta sjukdomar.

En särskild satsning mot sällsynta sjukdomar är en reform som hon inte hann se förverkligas under sin livstid, men samtidigt något som de partier som stod bakom tillkännagivandet nu har makt att åtgärda i regeringsställning.