Pil 2Försäljning av läkemedel minskade under år 2012 i Sverige. Försäljningen på apotek, räknat som AIP, apotekens inköpspriser, var 1,1 procent lägre än under 2011 och slutade på 30,4 miljarder kronor. Det framgår av statistik som tagits fram av IMS Health och Apotekens Service AB. Under en lång rad av år har försäljningen av läkemedel ökat i Sverige – även om ökningstakten avtog under den senare hälften av 2000-talets första decennium. De allra senaste åren har försäljningen ökat med enstaka procent per år, det vill säga i takt med, eller lägre än, inflationen. År 2012 förbyttes en långsam ökningstakt mot en minskning i absoluta tal. Under 2011 var den totala försäljningen (AIP) knappt 30,8 miljarder kronor – en siffra som sjönk med 1,1 procent till 30,4 miljarder kronor år 2012. I statistiken ingår bara läkemedelsförsäljningen på apotek – försäljningen av receptfria läkemedel i livsmedelsbutiker och andra försäljningsställen ingår inte. Det sker en omfördelning inom den sammanlagda läkemedelskostnaden. Generika ökade med drygt 8 procent år 2012 till 4,9 miljarder kronor. Försäljningen av parallellimporterade läkemedel ökade med 40 procent och uppgick till 5 miljarder kronor.
Läkemedelsstatistik på LIF.se

Bild

Pil; LIF, Lotta Fogelström (CC BY-NC-ND 3.0)