Innovationslandstingsrådet Daniel Forslund utanför landstingshuset i Stockholms läns landsting.
Innovationslandstingsrådet Daniel Forslund utanför landstingshuset i Stockholms läns landsting.
Han är först i Sverige med titeln innovationslandstingsråd, och brinner för att göra begreppet innovation så konkret det bara går inom vården. Men att införa ny teknik som ger både patienter och vårdpersonal mer egenmakt har sina utmaningar. Det handlar både om att ändra på journal- och ersättningsystem och attityder hos landstingspolitiker och vårdpersonal. Folkpartisten Daniel Forslund har jobbat med e-hälsa och innovationer inom vården i många år, men nu tagit klivet från den opolitiska tjänstemannarollen till posten som heltidspolitiker i Stockholms läns landsting. Han tycker att de som jobbar med innovationer och utveckling inom vården haft en alldeles för undanskymd och otacksam roll hittills. – Det är viktigt att man får ett samlat perspektiv och sätter fokus på frågan om innovation och förnyelse genom att ge ett landstingsråd den här titeln. Mitt jobb handlar dels om få till upphandlingar av nya smarta IT-verktyg som gör att personalen sparar tid och löser vardagsproblemen inom vården, och dels om att skapa nya strukturer och förhållningssätt där innovationer snabbare omsätts till verklighet, säger Daniel Forslund.

Patienten ska släppas in i vårdens inre

För vårdpersonalen kan det handla om fler mobila arbetsverktyg där man till exempel ska kunna göra dokumentationsarbetet på en läsplatta när man är på språng. För patienterna behövs det fler smarta sensorer, appar och hälsoarmband där data kring förändringar i sjukdomen, sömncykler och motionsmönster kan matas in och vidarebefordras till journalsystemen. Även Vårdguiden 1177 ska kunna användas av patienterna för att föra in information om sina hälsotillstånd. – Det är högprioriterat att skapa den här sortens tjänster, där patienten släpps in i vårdens inre och samverkan mellan vårdgivare och vårdtagare uppstår. Det går inte med nuvarande system, men nu när vi inom några år ska byta journalsystem så gäller det att ställa krav på ett bra sätt för att framtidens dokumentation ska fungera som vi vill, säger Daniel Forslund. Om man blickar fyra eller fem år framåt i tiden ska den här sortens interaktivitet mellan patienterna och vårdgivarna kunna fungera, tror han. Redan i dag kan patienter lägga in egna hälsodata i vissa kvalitetsregister, vilket Daniel Forslund ser som ett viktigt steg på vägen.

Krånglig ersättning bromsar nya metoder

Men det finns en rad utmaningar att tackla. Ersättningssystemen i dag är dels krångliga, och dels ogynnsamma när ny teknik eller behandlingsmetoder ska införas. – I dag premieras antalet besök, vi måste gå mot en mer värdebaserad ersättning där vårdgivaren premieras för att hitta smartare sätt att nå målet med en färdigbehandlad och frisk patient. Det där har egentligen alla landsting misslyckats med och det kräver ett stort skifte i tänket kring ersättningssystemen, säger han och fortsätter: – När det gäller innovation kan man inte detaljstyra allt. Det kan vara skrämmande för landstingspolitikerna att släppa kontrollen och lita på att vårdgivarna själva hittar vägen. Men gör vi det tar vi vara på professionens egen kunskap.

Uppmuntra eldsjälarna i vården

Även eldsjälarna inom vården måste få mer uppmuntran, menar Daniel Forslund. För att skapa ett klimat där innovationer från personalens sida tas tillvara krävs en struktur där det finns medel både till utveckling och lansering av nya tjänster och ny teknik som underlättar arbetet. – Tydliga innovationssystem där du ska veta hur och var du för din idé vidare är nödvändiga. Den nya innovationsfond på tio miljoner kronor som Stockholms läns landsting nu inrättar är en första start.

Strategisk upphandling av innovationer

En strategisk upphandling av externa företag som kan ta fram innovationerna är också nödvändig, menar Daniel Forslund och pekar på samarbetet mellan Philips och Karolinska Universitetssjukhuset som ett exempel. Han hoppas att fler landsting ska börja prioritera innovationsfrågorna och tänker starta ett nätverk med landstingspolitiker från andra delar av landet för att sprida vad som görs i Stockholm och själv ta del av kunskap från resten av Sverige. – Fler landsting behöver tänka så här. Att hitta metoder för förnyelse för att möta kraven från medborgarna och samtidigt bli en attraktiv arbetsgivare är nödvändigt, säger Daniel Forslund.

Fakta: Daniel Forslund

Daniel Forslund
Daniel Forslund
Ålder: 38 år Aktuell: Ny som innovationslandstingsråd i Stockholms läns landsting Tidigare karriär: Chefsstrateg på Vinnova, kansliråd på Socialdepartementet med ansvar för regeringens nationella arbete med e-hälsa Bor: I Hammarbyhöjden i södra Stockholm Familj: Singel Intressen: Politik, resor, långa cykelturer Nyårslöfte 2014/2015: Att ta mig an uppdraget med stor energi och entusiasm och skapa framtidstro bland vårdpersonalen

Bilder

Foto: Jesper Svensson, Folkpartiet SLL (omfattas inte av CC. All rights reserved)