Det var vid Blue Button 2.0 Developer Conference, en amerikansk konferens om e-hälsolösningar och delning av hälsodata, som Amazon, Google, IBM, Oracle och Salesforce tillsammans med branschorganisationenITI gick ut med ett löfte om att minska de tekniska hindren för nya lösningar för så kallad interoperabilitet på hälsoområdet. Interoperabilitet innebär enkelt uttryckt att olika tekniklösningar kan kopplas samman och data överföras mellan dem.

– Det här löftet kommer att bli en katalysator som skapar bättre hälsoutfall till lägre kostnad. Transformativa tekniker som molntjänster och artificiell intelligens gör stora framsteg, och det är viktigt att vi skapar partnerskap som stöttar öppna standardlösningar och interoperabilitet, säger Dean Garfield, VD för the Information Technology Industry Council, ITI.

Ökad medvetenhet

En av de ansvariga vid Microsoft Healthcare, Josh Mandel, kommenterar i företagets blogg att interoperabilitet är en såväl teknisk som regulatorisk utmaning, och ofta hämmar innovation på hälsoområdet. Mandel har tidigare arbetat vid Google Life Sciences och konstaterar att både medvetenheten och ambitionerna inom industrin har ökat på senare tid.

– Många tekniska möjligheter har länge varit tillgängliga inom små, tätt sammansvetsade hälsosystem, men att utveckla dem har kräv komplicerade och skräddarsydda insatser. En mer öppen arkitektur kommer att göra implementeringen av ny teknik snabbare, enklare och billigare. Om vi ska kunna förändra sjukvården krävs att organisationer från hela vårdens ekosystem samarbetar, säger Josh Mandel.

I det dokument som företagen undertecknat konstateras att väl fungerande överföring av hälsodata kommer leda till bättre vård, mer nöjda användare, och lägre kostnader inom hälso- och sjukvården. Man påpekar att många behov behöver vägas in, som patienternas, vårdgivarnas, industrins och app-utvecklarnas. Ett viktigt steg på vägen är användandet av öppna IT-lösningar och standardiserade system. Särskilt nämns HL7 – Health Level Seven International, FHIR – Fast Healthcare Interoperability Resources, och the Argonaut Project.

I en intervju med CNBC kommenteras dokumentet av Aneesh Chopra, som tidigare haft posten som United States Chief Technology Officer.

– Det här uttalandet är på samma gång mycket viktigt, och bara en början. Det som är viktigt är att de dominerande plattformarna på nätet förstått att en sektor så komplicerad som hälso- och sjukvården verkligen har mycket att vinna på öppna standardlösningar, säger Aneesh Chopra.