Vattnet från reningsverket hamnar i Knivstaån som så småningom mynnar i Mälaren.
Vattnet från reningsverket hamnar i Knivstaån som så småningom mynnar i Mälaren.
Sveriges första fullskaleanläggning för att rena bort läkemedelsrester i avloppsvatten har byggts vid reningsverket i Knivsta. Hittills har 300 000 kubikmeter renats på 300 kg läkemedel, berättar tidningen Ny Teknik. Biologiskt verksamma rester av läkemedel kan vara ett bekymmer för miljön. Forskning har visat på negativa effekter på vattenlevande organismer. De kommunala reningsverken har länge saknat teknik för att ta bort dessa rester, men nu är en ändring på väg. Inom forskningsprogrammet MistraPharma har en pilotanläggning tagits fram av KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Med pengar från Havs- och Vattenmyndigheten har en fullskaleanläggning byggts i Knivsta. – Reningsgraden är 90 procent, men alla ämnen renas inte lika bra. Dit hör framförallt konazoler i svampbekämpningsmedel, säger Berndt Björlenius, projektledare vid industriell bioteknologi på KTH till Ny Teknik.

Ozon bryter ner 90 procent

I anläggningen används ozon för att bryta ner läkemedelsrester i avloppsvattnet. Tekniken anses bättre än andra tekniker och leder inte till skadliga biprodukter tack vare de låga halter av ozon som används i anläggningen. En ännu större anläggning, som också renar avloppsvatten med ozon, ska integreras i Nykvarnsverket i Linköping. Den kostar 25 miljoner kronor och planeras att tas i drift under 2016.

Bilder

Mälaren. Foto: LIF, Lotta Fogelström (CC BY-NC-ND 3.0)