Vi går mot förkylnings- och influensatider vilket varje år innebär stora påfrestningar på primärvården. Många söker sig helt i onödan till vården. Med kampanjen Ta hand om dig – med råd från ditt apotek vill initiativtagarna att fler i stället ska utnyttja den rådgivande kompetensen vid apoteken.

– Vi vill öka kunskapen om förkylning och influensa, och framför allt kunskapen om att antibiotika inte hjälper mot dessa sjukdomar. Vi hoppas att vårdcentralerna kan avlastas och att man i stället tar hjälp av apoteken. De kan ge goda råd om hur man kan använda receptfria läkemedel för att lindra symtomen, säger Jonas Vikman, samhällspolitisk chef på LIF – de forskande läkemedelsföretagen, och ansvarig för kampanjen.

Kampanjen pågår under hela vinterhalvåret då många drabbas av förkylningar och influensa och avslutas i mitten av mars nästa år. En särskild kampanjsajt ger information om dessa säsongsbundna sjukdomar och hur man själv kan lindra symtomen. Här finns också information kring varför antibiotika inte hjälper. Under perioden kommer även kampanjen att synas i marknadsföring från apotekskedjorna och de läkemedelsföretag som är initiativtagare till kampanjen.

Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd i Stockholms läns landsting, är positiv till att kampanjen sätter fokus på att den enskilde med hjälp av digitala stöd och rådgivning själv kan ta ett större ansvar, och på en ny syn på den aktiva patienten.

– Den här kampanjen är ett mycket intressant initiativ – som bland annat lyfter den viktiga frågan om antibiotikaresistens och felanvändning av antibiotika vid förkylning och influensa. Jag kommer att följa detta med stort intresse, säger Daniel Forslund.

Det här är första gången som läkemedelsföretag och apotek går samman i en folkbildningsinsats riktad mot allmänheten.

– Apoteken har produkter och kunskap om hur man lindrar den här typen av besvär och det är positivt om kunderna kommer till oss direkt istället för att ta omvägen över vården. Därför fyller en sådan här kampanj en närmast folkupplysande funktion och gör nytta för kunden, för vården, och för oss, säger Andreas Rosenlund, informationsdirektör Kronans Apotek.

Den svenska kampanjen är inspirerad av den liknande kampanjen "Treat yourself better" i Storbritannien, som under två år drevs av apoteksföretag och läkemedelsföretag, och som nu tagits över av statliga myndigheten NHS under namnet "Stay well this winter".

– Det är glädjande att vår satsning i Storbritannien kunnat inspirera till den här kampanjen i Sverige. Farmaceuter har en mycket viktig roll i att hjälpa människor till egenvård, säger John Smith, vd för den brittiska branschorganisationen för läkemedelsföretag inom egenvård, PAGB.

De som står bakom kampanjen är organisationerna LIF, Sveriges apoteksförening och Sveriges oberoende apoteksaktörers förening, apoteksföretagen Apotea, Apotek Hjärtat, Apoteket AB, Apoteksgruppen, Kronans Apotek, samt Lloyds Apotek, och läkemedelsföretagen Bayer, Boehringer Ingelheim, GSK, McNeil och Meda.