Screening för tjock- och ändtarmscancer i vissa åldersgrupper byggs ut i ytterligare ett antal regioner under nästa år.

De juridiska hinder som funnits kring inköp och gemensam IT-lösning anses numera undanröjda och öppnar för att fler regioner än Stockholm och Gotland kan erbjuda screening.

– Förutom Dalarna har vi fått accept att ansluta fler regioner. Förmodligen blir det fyra ytterligare regioner 2021 men det återstår att bestämma vilka det kan bli, säger Stina Fuentes, onkolog och verksamhetsutvecklare vid Regionala cancercentrum i samverkan, RCC, Stockholm-Gotland.

Stina Fuentes
Stina Fuentes

Sedan 2009 kan stockholmare och gotlänningar testa sig för tjock- och ändtarmscancer i form av ett självtest genom avföringsprov.

Redan 2014 rekommenderade Socialstyrelsen allmän screening för män och kvinnor i åldern 60-74 år och för snart tre år sedan kom ett förslag till regionerna från RCC att börja planera för att starta screening.

Men det är först under 2021 som det får effekt.

– Förhoppningen var från början att komma igång hösten 2019 sedan de flesta regionerna deltagit i en randomiserad studie och byggt upp värdefull erfarenhet av screening i mindre omfattning, säger Johan Ahlgren, docent i onkologi och verksamhetschef vid RCC Mellansverige.

– Men det har funnits en del frågetecken från jurister inom Region Stockholm om IT-lösningen och det lagliga stöd som behövs för att en region ska kunna lagra data om individer från en annan region på en egen server. Nu tycks regionledningen i Stockholm ha satt ner foten i den delen med klartecken för en nationell samordning.

Johan Ahlgren
Johan Ahlgren

Nationellt kansli samordnar

Det nya nationella kansliet i Stockholm ska bland annat ansvara för kallelseutskick, telefonrådgivning, kontakter med skopienheter och utbildningsinsatser.

En svag punkt har varit att samordna materielinköpen för alla regioner utan att komma i strid med regelverket för offentlig upphandling.

Lösningen blir att Region Stockholm kommer att prioritera den mer tidskrävande, annonserade upphandling som behövs för att bygga upp screening i hela Sverige.

Men det bedöms ändå att finnas utrymme inom regelverket att komma igång i några regioner under 2021.

– Det är en av de vanligaste cancerformerna där tidig upptäckt också gör att många kan slippa en påfrestande behandling. Därför är det viktigt att det inte tar alltför lång tid tills screeningen kommer igång i de flesta regionerna, säger Johan Ahlgren.

Regioner i Mellansverige ansluter

I februari eller mars nästa år räknar Dalarna med att utskick ska gå börja gå ut inom regionen för att klara ett erbjudande om provtagning för samtliga 60-åringar under 2021.

Nyligen beslutade Region Uppsala om att införa screening för tjock- och ändtarmscancer och därmed har samtliga sju regioner inom Sjukvårdsregion Mellansverige förbundit sig att vara en del av den nationella samverkansmodellen

Region Örebro hade ambitionen att komma igång redan i år och hänvisar till de juridiska turerna som en orsak till förseningarna.

”Hade det inte varit för detta hade förmodligen coronapandemin gjort att vi fått skjuta på starten i alla fall. Nu är det juridiska löst och det verkar som start i Region Örebro län blir tredje kvartalet 2021. Fullt utbyggd screening kommer vi ha först 2024.”, förklarar överläkare Nils Nyhlin vid Universitetssjukhuset Örebro i ett mejl.

Även Västra Götalandsregionen – som tidigare uttryckt tveksamhet – har signalerat till det nationella samordningskansliet att man vill starta screening med ett politiskt beslut i den riktningen inom kort.

Omkring 100 cancerfall årligen upptäckts i Stockholm och Gotland genom screeningprogrammet.

– Vi har också ett högt deltagande på omkring 70 procent – dock med skillnader inom Stockholms län där vi vill få upp det lägre deltagandet i socioekonomiskt svaga områden, Stina Fuentes.

Hur har pandemin påverkat?

– Utskicken pausades under ett par månader men vi är nu ikapp igen efter att ha maxat verksamheten under de senaste månaderna och det känns väldigt positivt att skopi- och labbresurser räckt till för att klara det.

För Stockholm-Gotland väntar en utökning av screeningprogrammet med start under 2021 som innebär utskick även till invånare upp till 74 års ålder i linje med Socialstyrelsens rekommendation.