Barbro Westerholm (L), riksdagsledamot, och Karolina Antonov, analyschef LIF.

Efter en dom i Kammarrätten i Stockholm om utlämnande att försäljningsstatistik för läkemedel har Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten gjort varsin rättsutredning. Enligt dessa kan inte försäljningsstatistik över enskilda läkemedel från myndighetens läkemedelsregister lämnas ut, eftersom detta skulle strida mot offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Båda myndigheterna sätter därför stopp för utlämnande av statistik från månadsskiftet februari-mars, med undantag för forskning.

Den lagparagraf som myndigheterna hänvisar till handlar om att försäljningsstatistiken rör enskilda företags ekonomiska förhållanden och att de därför måste skyddas av sekretess. Men det blir närmast absurt, tycker LIFs analyschef Karolina Antonov, eftersom företagen inte har något intresse av att uppgifterna skyddas.

– Såvitt vi känner till har inga läkemedelsföretag i Sverige ifrågasatt den offentliga nationella läkemedelsstatistiken, som funnits i över 40 år. Det är ju precis tvärtom. Företagen har behov av statistiken för att kunna följa och planera sin verksamhet, säger Karolina Antonov.

– Om den här striktare synen införs får det omfattande konsekvenser. Det blir exempelvis svårare för medborgare att se vad deras skattepengar används till. Det tecknas också alltfler avtal om återbäring mellan regionerna och företagen. En förutsättning för att kunna beräkna återbäringen är tillgång till statistik om enskilda läkemedel.

LIF har i ett brev till regeringen beskrivit konsekvenserna av myndigheternas beslut, och vill att regeringen skyndsamt agerar. Ett sätt är att anpassa lagstiftningen så att statistiken kan fortsätta vara transparent. Ett annat är att regeringen ger uppdraget att sköta läkemedelsstatistiken till en organisation eller aktör som inte lyder under offentlighets- och sekretesslagen.

Barbro Westerholm (L) kritisk

Riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) har tidigare i sitt yrkesliv såväl varit medicinsk chef för tidigare Apoteksbolaget som generaldirektör för Socialstyrelsen, och var med om att offentliggöra statistiken för över 40 år sedan. Hon betecknar myndigheternas beslut som märkliga:

– Företagen har ju uppenbarligen själva inget emot att den här statistiken lämnas ut, och då blir det här väldigt konstigt. Allmänheten har ett berättigat krav att de här uppgifterna ska gå att hitta och att de är öppna för vem som helst att analysera. Företagen och regionerna behöver den här statistiken, och för stiftelsen Nepi är statistiken helt nödvändig, säger hon.

Barbro Westerholm ser det som allvarligt att man tappar analysmöjligheter när statistik om enskilda produkter inte kan offentliggöras.

– Jag tycker att det är viktigt att alla berörda aktörer nu engagerar sig och uppmärksammar regeringen på detta så att frågan kan lösas. För egen del planerar jag att som riksdagsledamot skriva en skriftlig fråga till socialministern, säger Barbro Westerholm.