Hädanefter ska OECD inte bara jämföra medlemsländernas hälso- och sjukvård kvantitativt, genom att exempelvis räkna operationer, läkare och sköterskor. Man ska också väga in hur friska och välmående patienterna blir.

Det slog OECD:s generalsekreterare Angel Gurría fast när han öppnade ett policy-möte om vården i anslutning till hälsoministermötet i Paris i veckan. Det har blivit dags, konstaterade Gurría, för internationellt jämförbara mått på vårdkvalitet. Måtten ska också för första gången fokusera på vårdens faktiska utfall.

Ny enkät jämförs med skolornas Pisa

På ministermötet gav medlemsländerna klartecken till OECD att inleda arbetet med ett initiativ kallat PaRIS, Patient-Reported Indicators Survey. Det jämförs med Pisa-undersökningen och ska möjliggöra samma typ av jämförelser mellan ländernas vårdprestationer som Pisa gör med skolprestationerna. Inom ramarna för PaRIS ska OECD samarbeta med såväl regeringar och myndigheter som nationella och internationella organisationer – bland dem Ichom, the International Consortium for Health Outcome Measurements.

Organisationen Ichom grundades 2012 av Karolinska Institutet, Harvard School of Economics och Boston Consulting Group. Målet är att utveckla just sådana utfallsmått som OECD nu efterfrågar, och hittills har man producerat så kallade standard-sets av mått för drygt 20 sjukdomar, bland dem bröstcancer och hjärtsvikt.

Experter rekommenderar Ichom-samarbete

OECD tillsatte för ett par år sedan en internationell expertgrupp i hälsostatistik med uppgift att leverera rekommendationer till hälsoministrarna. I deras färska rapport som kom strax före Paris-mötet uppmanas OECD att samarbeta med flera internationella organisationer, och Ichom lyfts fram som ett viktigt exempel. "För sjukdomsspecifika patientrapporterade utfallsmått rekommenderar [expertgruppen] att OECD överväger att utforska möjligheten att bygga vidare på Ichoms arbete".

Enligt information till LIFe-time.se från Stefano Scarpetta, chef för OECD:s avdelning för arbete och sociala frågor – som sköter det mesta av OECD:s hälsoarbete – finns redan konkreta planer på att vårdjämförelserna ska starta med hjälp av några av Ichoms standard-set, och att man framöver ska samarbeta med organisationen för att utveckla fler mått.

Joe Jimenez, EFPIA:s ordförande.
Joe Jimenez, EFPIA:s ordförande.

EFPIA positivt till ersättning utifrån resultat

Företrädare för EFPIA, den europeiska branschorganisationen för läkemedelsföretag, är mycket positiva till de nya planerna. EFPIA:s ordförande Joe Jimenez skriver i ett pressmeddelande att fokus hittills varit för stort på hälso-och sjukvårdens "input", som antal läkare och tabletter, och för litet på värdet av det man gör.

– Om ersättningar kopplas till resultatet av en behandling snarare än till produktionen av vård, skulle det skicka en kraftfull signal till alla vårdgivare. Vår industri är redo att införa en modell där vi ersätts inte för antalet tabletter vi säljer, utan för de faktiska resultat vi åstadkommer i patienterna. En sådan modell för alla vårdtjänster skulle hjälpa oss att minska svinnet, rädda liv och bli bättre på att möta behoven hos en åldrande befolkning. Läkemedelsindustrin är redo att göra sin del av jobbet, säger Joe Jimenez.

Från Sverige deltog sjukvårdsminister Gabriel Wikström i OECD-mötet, där ministrarna även diskuterade bland annat vårdprofessionernas yrkesroller i framtiden, och implementering av ny teknologi inom hälso- och sjukvårdssektorn.