Barbro Westerholm (L) i riksdagsdebatten om särläkemedel.

Initiativet från riksdagens socialutskott kommer efter en längre tids debatt kring särläkemedel och det faktum att svenska patienter med sällsynta sjukdomar inte ges tillgång till läkemedel som skulle kunna förbättra deras livssituation. Nu senast har debatten handlat om cystisk fibros, sedan en ny effektiv läkemedelsbehandling för andra gången fått avslag från pris- och subventionsmyndigheten TLV, men även om ovanliga neuromuskulära sjukdomar.

Det centrala som lyfts fram i debatten på senare tid är att det svenska systemet för prissättning och subvention av läkemedel fungerar dåligt för läkemedel riktade mot små patientgrupper med allvarliga sjukdomar som ofta saknar effektiva behandlingar. Systemet togs fram i en tid då framförallt läkemedel mot breda folksjukdomar och stora patientgrupper introducerades. Idag när allt fler av de nya läkemedlen är särläkemedel för några få patienter, eller så kallade ATMP-läkemedel där en enstaka behandling potentiellt kan bota en svår kronisk sjukdom, blir resultatet av TLVs bedömning utifrån rådande tillämpning att en del läkemedel inte medges subvention, eller ges en positiv rekommendation av regionernas NT-råd. Behandlingskostnaden per patient anses bli för hög eftersom effekten ofta bedöms vara osäker. Samtidigt används dessa läkemedel i en rad andra länder inom EU.

Acko Ankarberg
Acko Ankarberg

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i socialutskottet, är mycket nöjd med att en bred majoritet av samtliga partier utom Socialdemokraterna ställt sig bakom tillkännagivandet.

– Det är ett ovanligt skarpt tillkännagivande och riksdagen förväntar sig att regeringen nu agerar skyndsamt. Att svårt sjuka patienter i dag inte får tillgång till behandling är faktiskt en akut fråga. Myndigheten TLV har i dag inget lagligt stöd för att hantera särläkemedel eller precisionsmedicin på annat sätt än alla andra läkemedel. Det måste regeringen ändra på, säger Acko Ankarberg Johansson till Life-time.

Central finansieringspott

Ledamoten Barbro Westerholm (L) har länge varit engagerad i frågor kring sällsynta sjukdomar och särläkemedel. Hon menar, vilket även lyfts fram i tillkännagivandet, att det borde finnas en särskild finansiering för den typen av läkemedel.

Barbro Westerholm
Barbro Westerholm

– Jag tror att egentligen är alla överens om att vi inte kan fortsätta så här. Vi behöver en lagändring om hur sådana här godkända läkemedel kan subventioneras och förskrivas till patienter. Staten kan ju behålla en del av anslaget i en central pott. Eller så kan man ställa krav på företagen på uppföljning. Man kan också villkora förskrivning och betala för uppnådda vårdresultat, säger Barbro Westerholm till Life-time.

Politiska beslut saknas

Centerpartiets Anders W Jonsson tog när riksdagen debatterade frågan framförallt upp situationen för patienter med cystisk fibros, och gav exempel på patienter som flyttat till Danmark för att få tillgång till den nya behandlingen Kaftrio, eller som köpt läkemedlet för egna pengar i Argentina. Det är följden av att det svenska systemet inte fungerar för särläkemedel, och inte heller för precisionsmedicin, menade han.

Anders W Jonsson
Anders W Jonsson

– Att det är så här illa i Sverige beror på avsaknad av politiska beslut. Regeringen har gång på gång fått rapporter och genomgångar som lyft problemet, men de har ändå inte åtgärdat roten till det onda. Passiviteten har varit påfallande, sade Anders W Jonsson.

– Det här handlar om lagstiftning, inte om att TLV fattar elaka beslut, utan om att den modell vi har för värdering och prissättning inte fungerar. Och den som kan ta initiativ för att rätta till det här, både vad gäller särläkemedel och precisionsmedicin, genom en ganska omfattande lagändring är socialminister Lena Hallengren, sade Anders W Jonsson.

Hallengren bjuder in till möte

Svaret från Lena Hallengren kom redan under onsdagens debatt i riksdagen. Socialministern har bjudit in till ett dialogmöte som ska hållas i påskveckan med deltagande av TLV, regionerna genom SKR samt Lif – de forskande läkemedelsföretagen. Lena Hallengren skriver i ett inlägg på Instagram att mötet ska diskutera vilken roll de olika aktörerna kan spela för att öka tillgängligheten till behandling för patienter med sällsynta sjukdomar.

”Utvecklingen går nu så fort, till exempel av nya och dyra läkemedel mot sällsynta sjukdomar, att det är viktigt att föra en dialog med de olika aktörerna om vägen framåt”, skriver Lena Hallengren.

Anders Blanck
Anders Blanck

Anders Blanck, vd Lif, ser mycket positivt på att frågan om att systemet för att tillgängliggöra läkemedel för patienter i Sverige är dåligt anpassat till särläkemedel och precisionsmedicin nu kommit högt upp på den politiska dagordningen. Lif har länge efterlyst en översyn av regelverket vilket kräver politiskt engagemang.

– Att Socialdepartementet nu kallar till ett första möte ser jag som en mycket bra start där vi olika aktörer kan redovisa hur vi ser på situationen och därefter diskutera vägen framåt. Det behövs en strukturerad dialog där alla inblandade parter verkligen måste bidra till ett gemensamt mål – att svårt sjuka patienter ska ges tillgång till nya effektiva läkemedelsbehandlingar, säger Anders Blanck.