Lisa Kirsebom intervjuar Anders Lönnberg
Lisa Kirsebom intervjuar Anders Lönnberg
Att få ett nära och uthålligt samarbete mellan den akademiska forskningen, sjukvården och näringslivet att bli verklighet är en förutsättning för att Sverige ska kunna stärka sin ställning som Life Science-nation. Det var budskapet vid ett LIF-seminarium den 29 juni 2015 om vad som måste göras för att vända utvecklingen. ALMEDALEN 2015 När regeringens Life Science-samordnare Anders Lönnberg berättade om hur han ser på sitt uppdrag återkom han flera gånger till den signal som nu tydligt måste sändas: – Det är oerhört viktigt med en tydlig signalpolitik från nationell nivå. Alla är politiskt överens om att påverka framför allt sjukvården på alla nivåer mot mer samarbete med företagen. Om man tittar på andra länder som varit mer framgångsrika än oss, som Storbritannien och Danmark, så präglas de av ett uthålligt samarbete mellan alla aktörer. Vi behöver få till det här också, sade han. Anders Lönnberg lyfte fram de goda förutsättningar som finns i dag i form av stora statliga satsningar på grundforskning och på enskilda projekt som SciLifeLab och MAX IV, samt att forskningen i Sverige kvalitetsmässigt är på väg upp. Satsningen på vetenskapsstaden och Nya Karolinska i Stockholm är ytterligare exempel. Det finns också ”bräckjärn” som staten kan använda för att få till mer samarbete, som exempelvis en ny upphandlingslag. – Regeringen har ju också tagit upp frågan om en regionreform i landstingen. Och skulle det bli 6-8 regioner i stället för dagens struktur så skulle det bli mycket lättare, sade Anders Lönnberg.
Anders Blanck
Anders Blanck

Vägen till världsklass

Inför seminariet hade LIF tagit fram en rapport som sammanfattar alla förslag som lagts fram i ett antal rapporter om Life Science det senaste året: ”Vägen till en vård i världsklass”. Anders Blanck, vd på LIF, lyfte fram fyra ledord från rapporten som han menar sammanfattar alla de förslag till åtgärder som lagts fram:
  • Samarbete: Nya former för samarbete mellan alla aktörer måste införas, vilket kräver en gemensam målbild och att det finns incitament för samarbete.
  • Ledarskap: För att Sverige ska kunna bli starkare som Life Science-nation krävs ett tydligt politiskt ledarskap på nationell nivå
  • Långsiktighet: Forskning och utveckling är långa processer som kräver långsiktighet och förutsägbarhet. Det är en utmaning när långsiktiga forskningsinvesteringar ska möta ettåriga budgetar i landstingen och korta affärsplaner i företagen.
  • Tradition: Vi måste satsa på de områden där Sverige har starka traditioner, som grundforskning, klinisk forskning och att vidareutveckla våra kvalitetsregister.
– Det är viktigt att det är regeringen som nu driver på de här frågorna. Jag tror att alla aktörer inom sektorn tycker det är bra att det nu finns ett innovationsråd som leds av statsministern och att man utsett en samordnare, sade Anders Blanck.
Anna Nilsson Vindefjärd
Anna Nilsson Vindefjärd

Långsiktiga utmaningar

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige, menade att det är viktigt att den expertgrupp som Anders Lönnberg leder även tar sig an de långsiktiga utmaningarna. – Vi behöver satsa mer på forskning. Sverige ligger på åttonde plats internationellt sett i forskningssatsningar i förhållande till BNP. Tidigare låg vi bättre till. Om vi vågar satsa sänder vi också en stark signal till företagen globalt att Sverige satsar stenhårt på Life Science, sade Anna Nilsson Vindefjärd.
Marie Morell
Marie Morell

Vårdanställdas roll för tillväxt är viktig

Marie Morell (M), regionråd i opposition i Östergötland, poängterade att medarbetare i vården måste förstå vikten av tillväxt och utveckling och att den roll de själva har är betydande. Här menade hon att skapandet av Region Östergötland haft en positiv inverkan på denna förståelse. Anders Lönnberg avslöjade att en prioritering som expertgruppen gjort handlar om digitalisering inom sjukvården: – Digitaliseringsfrågan är helt avgörande eftersom vårt sjukvårdssystem i dag fungerar som en Lars Norénpjäs där alla ropar i en kall nordisk natt men ingen lyssnar. Man kommunicerar inte med varandra utan med sig själv och universum. Samtidigt är Sverige en av få platser där vi har tre högavkastande sektorer som Life Science, IT och mobil teknik. Att gifta ihop de här tre måste vara en av våra viktigaste uppgifter, för det kan nästan inget annat land göra, sade Anders Lönnberg.

Bilder

Lisa Kirsebom intervjuar Anders Lönnberg. Foto: LIF, Lotta Fogelström (CC BY-NC-ND 3.0) Anders Blanck, Anna Nilsson Vindefjärd, Marie Morell. Foto: LIF, Lotta Fogelström (CC BY-NC-ND 3.0)