Sedan år 2000 har det globala vaccinationsprogrammet Gavi sett till att runt 500 miljoner barn i utvecklingsländerna fått vaccin mot vanliga sjukdomar som mässling och polio. Läkemedelsbolaget Janssen är en av deltagarna i programmet och bidrar med ett vaccin som immuniserar mot fem vanliga sjukdomar som drabbar barn i fattiga länder. – Vi är ett av de globalt ledande läkemedelsbolagen. Med det följer ett ansvar för de medicinska behoven och utmaningarna inom området i hela världen, givetvis också i de fattiga länderna. Att barn ska få tillgång till vaccin så att de växer upp friska är viktigt för oss och det representerar också vårt tänk bakom medverkandet i Gavi, säger Andreas Palmborg, medicinsk rådgivare vid Janssen i Sverige. Det internationella vaccinationsprogrammet Gavi är relativt okänt i Sverige, trots att vårt land är en av de största givarna. Gavi startades år 2000 med stöd av Bill & Melinda Gates stiftelse. Sedan dess har runt 500 miljoner barn i utvecklingsländerna vaccinerats mot vanliga sjukdomar och immuniseringarna beräknas ha bidragit till att minska barnadödligheten.
Andreas Palmborg
Andreas Palmborg

Sverige tredje största givaren

Inför Gavis givarkonferens i slutet på januari 2015 hamnade vaccinationsprogrammet ändå högt på agendan i debatten i Sverige. Både förra biståndsministern Gunilla Carlsson, som numera sitter i Gavis styrelse, och professor Hans Rosling kritiserade regeringen för att vilja planera en minskning av det ekonomiska stödet till Gavi. Kontentan har blivit att Sverige skänker 1,5 miljarder kronor till Gavis verksamhet under perioden 2016 till 2020. Det innebär att Sverige är den tredje största givaren per capita i världen. Flera internationella läkemedelsbolag deltar i programmet tillsammans med enskilda länder och biståndsorganisationer. – Det som är viktigt och bra med programmet är att man samlar alla dessa parter i samma rum och att man tillsammans sätter en agenda. Särskilt när det gäller globala hälsofrågor är den här sortens samarbete nödvändigt om man ska åstadkomma en förändring, säger Andreas Palmborg. Janssen bidrar med vaccinet Quinvaxem som skyddar mot fem sjukdomar – difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B och bakterien Haemophilus influenzae B som kan orsaka hjärnhinneinflammation.

Utmaning när basal sjukvård saknas

– Hittills har omkring 150 miljoner barn fått vaccinet genom oss, både på den afrikanska kontinenten, i Asien och i delar av Sydamerika. Det finns också andra producenter så det totala antalet barn som blivit vaccinerade är större, säger Andreas Palmborg. Utmaningen med att producera vaccin för behoven i utvecklingsländerna är att de ska användas på platser där det ibland inte ens finns en basal hälsovård. Hygienfrågan är inte helt lätt att lösa, men Janssen har nu fått en typ av engångsförpackning för injektioner godkänd för användning. Det innebär att man inte får så stora problem med kontaminering av nålar och annat material i samband med vaccinationerna. Precis som andra bolag arbetar Janssen också med att ta fram vaccin mot den fruktade sjukdomen ebola. Ett kliniskt utvecklingsprogram har nyligen startats, och Janssen hoppas senare i år starta de större studierna. – Utbrottet förra året är inte det första men det största i sitt slag. Sjukdomen finns i de här länderna i Västafrika och det kommer att finnas ett behov både på kort och lång sikt, säger Andreas Palmborg.

Fakta/Gavi Alliance

Skapades vid millennieskiftet och är en internationell organisation som samlar bland andra läkemedelsbolag, företag, hjälporganisationer och enskilda länder. Syftet är att ge barn i utvecklingsländerna tillgång till nya och outnyttjade vacciner som skyddar mot vanliga sjukdomar och minskar barnadödligheten. I januari 2000 skapades the Global Alliance för Vaccines and Immunisation (Gavi) med hjälp av ett femårigt startstöd på 750 miljoner USD från Bill & Melinda Gates Foundation. Gavi har sitt säte i Geneve och stöds av flera FN-organ, regeringar i enskilda länder, läkemedelsindustrin, privat och offentlig sektor. Sedan Gavi skapades beräknas 500 miljoner barn i utvecklingsländer ha blivit vaccinerade och mer än sju miljoner dödsfall i vanliga sjukdomar har därmed kunnat undvikas. Ett tjugotal enskilda länder, EU och privata stiftelser och givare ger årliga bidrag till Gavi för utveckling av vacciner och till vaccinationsprojekt i u-länderna.

Foto

Vaccination. Foto: IStockPhoto (omfattas inte av CC. All rights reserved). Andreas Palmborg. Foto ZB/Janssen (omfattas inte av CC. All rights reserved).