Under Landsmötet ställde sig ombuden bakom en motion från en rad ledande företrädare i riksdagen och regionerna kring att sjukvården ska bli en tydligare liberal profilfråga. I motionen argumenteras för att hälso- och sjukvårdspolitiken inrymmer mycket av liberal ideologi och har kopplingar till andra prioriterade liberala områden.

Motionärerna lyfter bland annat upp att kunskap och vetenskap är i fokus, jämställdhet för patienter och personal, samt forskning och ett framgångsrikt näringsliv: ”Hela Life Science-sektorn som tillhör de stora framtidshoppen för Sverige (och världen) och där Liberalerna, med sin positiva syn på ny teknik och innovationer, har goda möjligheter att profilera sig som ett framtidsinriktat parti”, skriver motionärerna.

I en videointervju för LIFe-time.se från Landsmötet säger Lina Nordquist, partiets sjukvårdspolitiska talesperson och en av motionärerna, att en viktig fråga är att anställda inom hälso- och sjukvården måste få mer tid och en rimligare arbetssituation.

– Anställda inom sjukvården måste ges tid. De behöver tid för forskning, tid för att kunna korta människors väntan på sjukvård. De behöver tid för att implementera nya kunskaper och arbetssätt. Det är alltid tid det hänger på. Där har vi som politiker mycket städning att göra. Vi behöver ta bort stökiga regelverk, minska administrationen, ta bort byråkrati. Vi ska se till att satsa på infrastruktur och IT som hjälper istället för att stöka till. Tiden är avgörande, annars kommer våra många goda intentioner inte gå att genomföra, säger Lina Nordquist.

Den senaste tiden har ökad nationell styrning av hela eller delar av hälso- och sjukvården debatterats. Främst Kristdemokraterna driver frågan om ett förstatligande, vilket också betonades på partiets Riksmöte nyligen. Liberalerna är visserligen för ökad nationell styrning med kunskap, men tror inte att ändrat huvudmannaskap är en lösning på sjukvårdens problem.

– Det som är viktigt är att kunskap och fakta ska styra vilken vård du får, var du än bor i landet, oavsett hur gammal du är. Vården ska vara grundad på dina behov, kunskap och fakta, och där finns det mycket kvar att göra. Ny kunskap kommer för långsamt in i vården på många håll runt om i landet, och det måste få ett stopp. Det måste vara så att jag får lika god vård var jag än bor, säger Lina Nordquist.

Sjukvården präglas i dag av ojämlikhet, exempelvis i tillgång till nya effektiva läkemedelsbehandlingar. Hur ska man komma tillrätta med det?

– Det behövs kunskap, och vi måste börja våga prioritera. Är du akut sjuk får du god vård, och vi har ganska bra tillgänglighet för personer som drabbas av lättare tillfällig sjukdom. Men människor med en eller flera svåra kroniska sjukdomar hamnar i kläm i dag, och så kan vi inte ha det. De personerna måste prioriteras, och de läkemedel som verkligen hjälper utsatta grupper måste fort in i vården. Då kan det bli så att vi också måste se vad vi inte hinner med, eller har råd med. Det kommer inte bli lätt, men jag tror att om vi förtroendevalda sätter oss ned tillsammans med vårdprofessionerna kan vi komma framåt i en lugn takt, säger Lina Nordquist.