Paneldiskussion på Medinnovation. Jenni Nordborg, Life Science-kontoret, Dag Larsson, LIF, Helena Strigrård, Sweden Bio, Rita Jedlert, Region Skåne, samt Petter Hartman, Medicon Valley Alliance.

När den svenska Life Science-strategin väl presenteras, kommer den inte att vara först på banan. Branschorganisationen SwedenBio har redan Life Science-förslag för hela landet, Medicon Valley Alliance för Öresundsregionen och Region Skåne för den egna landsändan – och förslagen är ganska lika.

Det konstaterades vid en paneldiskussion under konferensen MedInnovation Skåne som nyligen arrangerades i Medicon Village i Lund. 

Ämnen som brukar ingå i Life Science-strategier är stärkt forskning och utveckling, bättre samverkan mellan samhällssektorer, och behovet av nya angreppssätt vid nya behandlingsmetoder som cell- och genterapi. Andra vanliga teman är bättre hälsodata, och effektiv samordning av alla de satsningar som redan finns.

Med andra ord är de flesta aktörer redan överens om behoven. Ändå är det inte helt självklart hur den nationella Life Science-strategin ska gå från stora mål till tydlig handling. Jenni Nordborg, chef för regeringens Life Science-kontor:

– Det handlar om uppföljning. Vi ska presentera en bred strategisk palett, men sedan behöver vi göra några första satsningar som känns riktigt viktiga och så följa upp dem. Till exempel kring hälsodata – hur behöver lagar och regler utvecklas? Vilken infrastruktur krävs? Vad ska ligga i Skåne, i Göteborg eller Stockholm, vad ska Sverige göra tillsammans med Danmark? Vi måste sätta igång, och sedan skruva på saker efter hand.

Krav på politiker att fatta skarpa beslut

I panelen satt också bland andra Petter Hartman, VD för Öresundsorganisationen Medicon Valley Alliance, och Region Skånes hälso- och sjukvårdsdirektör Rita Jedlert. De var ense om att Life Science-sektorn både regionalt och nationellt behöver politiker som ställer högre krav på vården vad gäller kliniska studier.

– Vi behöver ge vården villkor som gör det positivt att driva kliniska studier. Men det måste också bli ett krav, något som ingår i vårdens normala uppdrag, sade Rita Jedlert.

Petter Hartman betonade att det inte kommer utan kostnad. Det är inte enkelt för politiker att ta de stundtals impopulära beslut som krävs för att en Life Science-strategi ska ge ordentlig utdelning.

– Men kravdelen är helt avgörande. Politiska majoriteter byts och förändras, men menar man allvar med den här strategin måste vi kräva av politiker att de väljer vilka förslag som ska avslås eller stödjas. Vare sig det gäller kliniska studier eller skatteincitament och ändrad expertskatt för att locka företag, sade Petter Hartman.

Samordning krävs kring nya terapiformer

Även i den del av konferensen som diskuterade cell- och genterapier var frågan om kliniska studier central. Ett förslag som kom upp var att det borde göras en överenskommelse, antingen svensk eller nordisk, om vilka forskningsanläggningar som ska göra vad i såväl forskning som vård på området. Detta för att undvika konkurrens och stärka konkurrenskraften internationellt. Dag Larsson, sakkunnig på LIF, var en av dem som deltog i diskussionen.

– Den allra svåraste punkten är nog betalningsmodellerna. Men de närmaste åren kan vi lära oss från de allra första indikationerna, där det handlar om ganska smala patientpopulationer som inte precis kommer knäcka budgeten. Och så ser vi förstås fram emot Läkemedelsutredningens slutbetänkande som kommer att beröra de här frågorna, sade Dag Larsson.