SKR vill att regeringen så snabbt det går lägger fram ett förslag om att lagen om nationell läkemedelslista – som träder i kraft den 1 juni i år – skjuts upp. I en hemställan till socialminister Lena Hallengren skriver SKR att det saknas förutsättningar för att ”ett stort nationellt utvecklings- och införandeprojekt som nationella läkemedelslistan” saknas under den pågående coronapandemin.

SKR menar att patientsäkerheten kan skadas allvarligt om man genomför lagen i nuläget – eftersom det skulle utsätta sjukvårdens medarbetare, IT-system och centrala processer för en orimlig arbetsbelastning. Tidsplanen med att få allt på plats har varit ytterst pressad inför den 1 juni, skriver SKR. Det finns fortfarande frågetecken både kring juridiken och tekniken och fortsatta diskussioner för att lösa dessa behöver hållas, enligt SKR. Några exempel är e-Hälsomyndighetens kommande förändringar av de tekniska åtkomstlösningarna och hur lagen utformas i förhållande till annan lagstiftning.

– Precis innan coronutbrottet hade vi påbörjat en fördjupad dialog med Socialdepartementet och myndigheterna kring de här utmaningarna, det är ju också sådant vi uppmärksammat i vårt remissvar. Samtalen fick avbrytas på grund av covid-19, och det är avgörande att vi kan ta upp dem igen när den här krisen är över, säger Helena Palm, sakkunnig vid SKR och ansvarig handläggare för frågor kring nationella läkemedelslistan.

Helena Palm, sakkunnig vid SKR och ansvarig handläggare för frågor kring nationella läkemedelslistan.
Helena Palm, sakkunnig vid SKR och ansvarig handläggare för frågor kring nationella läkemedelslistan.

Om det blir så att lagen skjuts fram – när är det troligt att den kan införas i så fall?

– Det är svårt att svara på, vi vet ju inte hur länge coronakrisen pågår, men vi hoppas ha en dialog kring detta. Det räcker i alla fall inte med några månader, det behövs ju en period när vi kan återgå till något slags normalläge. Minst ett år behövs, tror jag, säger Helena Palm.

SKR påpekar att tidsplanen för utvecklingsarbetet med den nationella läkemedelslistan också krockar med införandet av nya vårdinformationsmiljöer i 13 regioner. De nya vårdinformationsmiljöerna innebär bland annat att all relevant information för vården ska samlas i ett system istället för att vara utspridd i flera – som läget är i dag.

Innebär det här att också införandet av nya vårdinformationsmiljöer i de här regionerna kan skjutas fram?

– Det får du fråga regionerna om. Men som vi skriver i vår hemställan så har regioner ju fattat beslut om att ändringar i it-system som inte är nödvändiga ur ett säkerhetsperspektiv eller föranleds av hanteringen av coronaviruset tills vidare inte får genomföras, säger Helena Palm.

Läkarförbundet tycker att det vore bra om lagen om nationell läkemedelslista kan skjutas fram.

– Det är klart att det inte går att pressa fram det just nu i den situation vi har med covid-19. Vi har ju också påpekat att det finns en del saker med utformningen av nationella läkemedelslistan som inte är lösta i nuläget. Det är också viktigt att tekniken fungerar sömlöst, annars kan det inge en falsk trygghet och ge personalen extra arbetsmoment, säger Karin Båtelson, första vice ordförande i Läkarförbundet och ordförande i Sjukhusläkarna.

Det har ännu inte kommit något besked från Socialdepartementet när det gäller behandlingen av SKR:s hemställan. ”Regeringen har tagit emot SKR:s hemställan och tar just nu ställning till den”, skriver André Vifot Haas, presskommunikatör vid Socialdepartementet, i ett e-mail till LIFe-time.se. Han kan i nuläget inte svara på om eller när ett eventuellt förslag om att skjuta fram lagen ska läggas fram i riksdagen.

E-Hälsomyndigheten har regeringens uppdrag att utveckla och införa den nationella läkemedelslistan. Myndigheten fortsätter enligt pressansvariga Jenny Hellgren arbetet med utformningen av den nationella läkemedelslistan.