Här får Margaret Keenan den första dosen vaccin mot covid-19 efter godkännandet i Storbritannien. När vaccination påbörjas i Sverige ska all information om godkända vacciner kunna hittas på Fass.

– Den absoluta målsättningen är att när vaccinerna väl finns på plats regionerna för att användas så ska informationen också finnas tillgänglig, säger Gunilla Englund som är utvecklingsansvarig på Fass 

På samma vis som det funnit ett högt intresse för de nya vaccinerna under hösten så är det ett ovanligt högt tryck på information om de vacciner som väntas bli godkända.  

– Vi ser det som oerhört viktigt att man ska ha den information som behövs för att kunna använda produkterna på ett korrekt och säkert sätt, och att man ska kunna läsa om vaccinerna och enkelt kunna hitta informationen. Så vi är måna om att informationen ska komma ut på Fass så snart det går.  

Förberedande arbete pågår 

Mellan Fass, myndigheter, Inera och läkemedelsföretagen pågår just nu ett förberedande arbete för att undanröja eventuella hinder, korta ledtider och säkra bemanning så att information om vaccinerna ska finnas tillgänglig när den behövs.  

I vanliga fall finns ledtider i processerna när läkemedel godkänns då till exempel språkgranskningen sker. I det här fallet är de ledtiderna kapade, vilket gör att alla steg i informationshanteringen behöver ske på betydligt kortare tid än vanligt.  

Fass är en viktig källa för läkemedelsinformation i Sverige, och bygger på ett samarbete med de allra flesta företagen inom läkemedelsbranschenDet är läkemedelsbolagen själva som lägger ut och uppdaterar information om sina läkemedel. Det kan ske först när produkterna är godkända av läkemedelsmyndigheterna (Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och Läkemedelsverket) 

Över 4 miljoner besök i månaden 

Av Fass ungefär 4,2 miljoner besök per månad är hälften av användarna allmänhet och hälften är hälso- och sjukvårdspersonal.  

– Vi räknar med att det kommer att vara ett stort intresse. Under hela året som pandemin pågått så har det varit ett oerhört fokus på både själva sjukdomen i sig och på de läkemedel och vaccin som tas fram. Vi är beredda på att det kommer att vara extra hög trafik på Fass sajt, säger Gunilla Englund. 

Frågor som kommer att vara intressanta är förmodligen den praktiska hanteringen av vaccinerna, liksom hållbarhet.  

– Sjukvårdspersonal och allmänhet kommer förmodligen att vara väldigt intresserade av att läsa om biverkningar. Det är också många frågor om hur många patienter som deltagit i studierna. I informationen till hälso- och sjukvårdspersonal finns information om hur testerna utförts.  

Till skillnad från andra läkemedel, så har allmänheten inte tillgång till bipacksedeln vid en vaccination. Den informationen kan istället fås på Fass 

– Informationen kommer också att finnas både hos Läkemedelsverket, hos den europeiska läkemedelsmyndigheten, och på en sajt som företaget som tagit fram vaccinet ansvarar för 

Så här ser gången ut från beslut till information: 

  1. En vetenskaplig kommitté inom den europeiska läkemedelsmyndigheten rekommenderar att vaccinet godkänns.  
  2. Läkemedelsbolaget har tagit fram en produktresumé riktad till vårdpersonal och en bipacksedel som riktar sig till patienter och allmänhetInformation om vaccinet översätts till alla europeiska språk. 
  3. EU-kommissionen fattar det formella beslutet om godkännande.  
  4. Svenska Läkemedelsverket lägger in produkten med en svensk ID-beteckning och skickar över till E-hälsomyndigheten som står för infrastrukturen med varuregister och recepthantering och skickar ut en fil med informationen till journalsystemen. Även journalsystemen behöver uppdateras. 
  5. När Läkemedelsverket har lagt upp ID-beteckning för vaccinerna och vaccinerna finns i E-hälsomyndighetens system så kan företagen också publicera sina texter på Fass.