Överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bygger på den prognos för läkemedelskostnaderna som Socialstyrelsen tagit fram. Överenskommelsen gäller endast för 2020, med hänvisning till att regeringen just nu bereder de förslag till förändrat system som lämnades av Läkemedelsutredningen i januari i år.

Karolina Antonov, analyschef på LIF – de forskande läkemedelsföretagen, menar att fortsatt statlig finansiering och kontroll över läkemedelsfrågorna är helt avgörande för att den oerhört positiva medicinska utvecklingen ska kunna bejakas av hälso- och sjukvården. Det är en fråga som LIF länge drivit:

Karolina Antonov, analyschef på LIF
Karolina Antonov, analyschef på LIF

– Det är endast genom ett fortsatt statligt ansvar som en jämlik tillgång till avancerade behandlingar utifrån ett övergripande samhällsperspektiv kan säkerställas, i ljuset av de ekonomiska utmaningarna för regionerna. Därför är det positivt att det nu står klart att staten även under 2020 kommer att ersätta regionerna i form av ett fortsatt särskilt statsbidrag. Att överenskommelsen denna gång bara gäller för ett år är inte direkt överraskande eftersom Läkemedelsutredningens betänkande fortfarande bereds av socialdepartementet, även om vi gärna sett en indikation om den framtiden finansieringen, säger Karolina Antonov.

Två miljarder mer än 2019

Statsbidraget till regionerna för läkemedelsförmånerna blir ca 29,3 miljarder kronor. Utöver detta finns ett särskilt statsbidrag för läkemedel mot hepatit C, som nästa år blir 795 miljoner kronor. Regionerna får också ca 1,6 miljarder kronor av staten för vissa smittskyddsläkemedel, förbrukningsartiklar och dostjänsten. Statsbidraget är sammanlagt 31,7 miljarder kronor, vilket är två miljarder högre än 2019. Bidraget till läkemedel mot hepatit C är beräknat att utgöra 70 procent av regionernas kostnader för dessa läkemedel.

Regeringen och SKR skriver att man är överens om att värna systemet med trepartsförhandlingar mellan företag, TLV och regionerna via NT-rådet. Utöver dessa rekommendationer om användning och avtal om återbäring ska enskilda regioner inte teckna egna avtal med företag:

”Skälet till denna ordning är vikten av att fortsatt upprätthålla en sammanhållen nationell process för prissättning av läkemedel. Genom en nationell process bibehålls lika förutsättningar över landet beträffande prissättningen av läkemedel samt förutsättningar för att utifrån Läkemedelsutredningens förslag och därmed under kontrollerade former utveckla läkemedelsområdet på ett effektivt sätt”, skriver parterna.

I väntan på ett nytt regelverk inom läkemedelsområdet ska också fördelningen av återbäring från företagen behållas under nästa år. Det innebär att 60 procent av återbäringen behålls av regionerna och 40 procent tillfaller staten.

Regeringen och SKR är också överens om att Sverige ska delta i det internationella arbetet med att få bättre överblick över vilka läkemedel som är på gång på lite längre sikt, genom medlemskap i samarbetet International Horizon Scanning Initiative (IHSI), och dela på kostnaderna för detta. Detta är tänkt att frigöra en del dubbelarbete som sker i dag inom horizon scanning inom regioner och myndigheter. Sverige kommer att representeras i IHSI av regeringskansliet, i nära samverkan med regionerna.