Sanofis nya API-bolag ska enligt ett pressmeddelande bli världens näst största tillverkare av aktiva substanser när det kommit igång, och kommer preliminärt att ha 3 100 medarbetare. Produktionen ska enligt företaget sätta igång snabbt, försäljningen förväntas ligga på en miljard Euro redan 2022.

Den globala läkemedelsbranschen har blivit alltmer beroende av tillverkningsanläggningar i Asien för tillgång till API, den aktiva kemiska substansen i ett läkemedel. Exempelvis API som används i de flesta antibiotika produceras till stor del i Kina och Indien.

Produktionsanläggningar i Europa som tillverkar färdiga läkemedel är helt beroende av tillgång till API, och den tidigare trenden inom branschen var att alltmer API-tillverkning utlokaliserades till anläggningar i Asien. En färsk rapport visar att idag sker 60 procent av den globala API-produktionen i Kina och Indien.

Philippe Luscan, vd för Global Industrial Affairs på Sanofi.
Philippe Luscan, vd för Global Industrial Affairs på Sanofi.

Detta beroende diskuteras alltmer i Europa. Den främsta anledningen är att störningar i produktionskedjan kring API är en av grundorsakerna till att vissa läkemedel periodvis inte finns tillgängliga i Europa, utan blir restnoterade. Ett konkret exempel är när en explosion i en API-fabrik i Kina 2016 ledde till en allvarlig global brist på ett viktigt antibiotikum. Antalet restnoterade läkemedel har ökat på senare år.

Att minska beroendet och sårbarheten i distributionskedjorna kring läkemedel inom EU är en prioriterad fråga för EU-kommissionen. Den aktuella situationen med coronavirusets spridning med hög risk för produktionsstörningar i Kina har ytterligare aktualiserat frågan. Kommissionen genomför under 2020 en utredning kring vilka politiska initiativ som kan tas för att säkra tillgången till läkemedel.

Bland EU-länderna är det framför allt Frankrike som drivit på för att API-tillverkning ska tas tillbaka till Europa. I en strategi som den franska regeringen lade fram i somras föreslås bland annat finansiella incitament för att locka till investeringar i nya produktionsanläggningar inom EU.

Det nya produktionsbolag som Sanofi nu aviserar ska först och främst förse Sanofis egna tillverkningsenheter i Italien, Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Ungern med aktiva substanser, men det kommer också att producera aktiva substanser till andra läkemedelsföretag.

– Med den expertis och erfarenhet som byggts upp under decennier inom vårt industriella nätverk kan vi borga för att det nya bolaget kommer att ge en större stabilitet i läkemedelsförsörjningen för miljoner patienter i Europa och resten av världen, säger Philippe Luscan, vd för Global Industrial Affairs på Sanofi.

API-bolaget ska arbeta självständigt och ingå partnerskap med andra läkemedelsbolag, framgår det av pressmeddelandet från Sanofi, som ska ha ett minoritetsägande på 30 procent i bolaget.