Läkemedelsexporten har ökat med 35 procent under första halvåret.

Läkemedel är det varuslag som bryter mönstret i Statistiska Centralbyråns, SCBs, nya rapport om Sveriges utrikeshandel. För i princip samtliga andra varuslag redovisas kraftiga nedgångar i export. Totalt minskade Sveriges varuexport med 7 procent under första halvåret.

Den svenska varuimporten uppvisar ett liknande mönster. Totalt sett minskade importen med 10 procent under första halvåret, och för nästan alla varuslag redovisas en minskning. Men för läkemedel har importen ökat med 18 procent till 27 miljarder kronor.

Jonas Vikman
Jonas Vikman

Läkemedel bidrog därmed med 45,8 miljarder kronor till Sveriges handelsöverskott gentemot omvärlden under första halvåret. Det är mer än det totala överskottet på 41 miljarder. Det innebär att utan läkemedelsexporten hade Sverige haft ett underskott i utrikeshandeln.

De dramatiska förändringarna i samhällsekonomin är förstås en följd av den pågående coronapandemin. Samtidigt som aktiviteten inom näringslivet i stort har minskat kraftigt, har behoven av hälso- och sjukvård och läkemedel ökat.

– Det här visar att läkemedel just nu är dragloket i svensk export. Läkemedelsföretagen har trots utmaningarna lyckats att inte endast upprätthålla produktionen, utan också öka den för att möta de ökade globala vårdbehoven, säger Jonas Vikman, samhällspolitisk chef på Lif.