Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade budgeten vid en pressträff onsdag 20 september.

Patientmiljard

En miljard kronor per år går till landsting och regioner de kommande fyra åren för att åstadkomma bättre tillgänglighet, framför allt inom primärvården. Pengarna är inte öronmärkta, men regeringen skriver i budgeten att den ska stödja införandet av en kommande skärpt vårdgaranti enligt förslaget från utredningen God och nära vård. Bland annat ska den enskilde få träffa läkare eller annan legitimerad sjukvårdspersonal inom tre dagar. Pengarna ska också stimulera till att fler landsting inför så kallade patientkontrakt, som syftar till bättre samverkan mellan olika vårdgivare och aktörer för patienter med komplexa vårdbehov.

Personalmiljarder

Utöver den tidigare så kallade professionsmiljarden anslår regeringen ytterligare två miljarder kronor per år 2018-2021 för att ge bättre förutsättningar för medarbetare inom hälso- och sjukvården. Regeringen skriver i budgeten att pengarna får användas till att se över arbetsvillkor, erbjuda kompetensutveckling, öka bemanningen, samt utveckla arbetssätt som underlättar administration eller kommunikation med patienter.

Förlossningsmiljard

Tidigare satsningar på bättre förlossningsvård följs nu av att regeringen anslår ytterligare en miljard kronor till landstingen under 2018. Regeringen aviserar också i budgeten att satsningen ska fortsätta åren 2019-2022. Satsningen motiveras av det ansträngda läget inom förlossningsvården där landstingen har svårt att rekrytera och behålla den personal som krävs för att kunna ge en god och säker vård. Den extra miljarden ska gå till att förstärka personaltätheten och förbättra arbetsmiljön inom förlossningsvården. Satsningen på kvinnors hälsa omfattar även avgiftsfri screening för livmoderhalscancer, där landstingen kompenseras med 141 miljoner kronor per år.

Läkemedelsförmånen

Överenskommelsen mellan regeringen och landstingen i somras om det statliga bidraget till läkemedelsförmånen innebär att kostnaderna för i år beräknas till 25,9 miljarder kronor. Även om överenskommelsen endast gällde 2017 var inriktningen att utformning och upplägg skulle vara desamma även för 2018 och 2019. I budgeten för 2018 har regeringen beräknat läkemedelsförmånen nästa år till cirka 26,6 miljarder kronor. Den siffran kommer dock troligen att justeras utifrån det faktiska utfallet för 2017 och prognoser för kommande år. Det sker i så fall i vårbudgeten och i samband med nästa års överenskommelse mellan regeringen och SKL.

Psykiatrisatsning

Regeringen föreslår en höjning av anslagen till landstingen för olika insatser inom psykiatrin med 650 miljoner under nästa år. Man aviserar även att anslaget ska höjas med 1,1 miljard per år 2019 och 2020. De nya pengarna ska främst gå till den första linjens psykiatriska vård både för unga och vuxna. 50 miljoner kronor av satsningen nästa år riktas till asylsökande och nyanlända barn och unga som lider av psykisk ohälsa.